Popis předmětu - A1M16PMG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M16PMG Projektový management
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Postupy a techniky pro přípravu podnikatelských projektů. Principy a metody plánování a řízení realizace projektu. Řízení integrace a rozsahu projektu. Řízení času, nákladu, zdrojů, kvality, lidských zdrojů, komunikace, rizik. Případové studie v programu Microsoft Project.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16PMG

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16PMG

Osnovy přednášek:

1. Projekt, východiska managementu projektu, plánování projektu, řízení realizace projektu.
2. Projektový cyklus, fáze předinvestiční, investiční, provozní, činnosti, dokumenty projektového cyklu.
3. Organizační struktury, začlenění projektového managementu do organizační struktury.
4. Týmový management, manažer projektu, projektová hierarchie, projektový tým. Řízení komunikace projektu.
5. Projektové plánování, definiční část, část popisná a přiřazovací, věcný obsah plánovacího procesu.
6. Dekompozice plánovacího procesu, zásady formulace projektových cílů.
7. Strukturovaná dekompozice činností projektu, techniky a hlediska dekompozice.
8. Etapový model, matice zodpovědností.
9. Časové implementační plány a metody jejich tvorby.
10. Dokumenty plánovacího procesu.
11. Obsah řízení realizace projektu, nástroje sledování realizace projektu.
12. Řízení kvality projektu. Změny projektu, ukončení projektu.
13. Počítačová podpora projektového managementu.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Typické problémy projektového managementu, program Microsoft Project.
2. Časová analýza projektu, význam časových rezerv pro management projektu - případová studie.
3. Nákladová analýza projektu - případová studie.
4. Zdrojová analýza projektu - případová studie. Zadání semestrální práce.
5. Investiční fáze projektu: výstavbový projekt, účastníci, dodavatelské systémy.
6. Investiční fáze projektu: stavba jako předmět veřejného zájmu, legislativa.
7. Ekonomické riziko projektu, rizikové křivky projektu.
8. Ekonomické riziko projektu - případová studie.
9. Dekompozice činností, etapový model - případová studie.
10. Matice zodpovědností - případová studie.
11. Kontrola a konzultace zpracování semestrální práce.
12. Kontrola realizace projektu, kontrola plnění termínu - případová studie.
13. Kontrola nákladů a zdrojů - případová studie.
14. Odevzdání semestrální práce. Zápočet.

Literatura:

1. Schwabe, K.: Řízení projektů v IT. Praha. Computer Press 2007
2. Dolanský, V., Měkota V., Němec, V.: Projektový management. Praha. GRADA PUBLISHING 1996
3. Milosevice, D.: Project Management Toolbox. John Wiley & Sons, Inc. 2003

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/podnikovy-management

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky PO 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKYR1 Robotika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 29.5.2020 15:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.