Popis předmětu - A1M16MAV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M16MAV Management výroby
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Charakteristika současné průmyslové výroby. Tržní orientace a úloha výroby při zajištění marketingové koncepce firmy a konkurenční výhody. Komplexní standardizace, normativní základna řízení výroby, komplexní standardizace a uplatnění flexibility a konkurenční schopnosti ve výrobním podniku. Management nákupu, výroby a odbytu. Typologie systému výroby. Systém operativního řízení výroby. Integrované operativní plánování. Operativní evidence výroby. Řízení výrobního procesu, nákupu a zásob. Kontroling výroby a nákupu. Změnové řízení. Řízení dodavatelského řetezce (Supply Chain Management).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16MAV

Osnovy přednášek:

1. Management podniku a management výroby
2. Vztah marketingu a managementu výroby
3. Standardizace ve výrobním procesu
4. Standardizace výstupních a věcných vstupních prvků
5. Standardizace kombinací operativního řízení výroby
6. Význam standardizace z hlediska konkurenční schopnosti
7. Management a typologie systému
8. Operativní řízení výroby. Plánování odbytu
9. Plánování výroby
10. Plánování nákupu
11. Operativní evidence výroby. Řízení výrobního procesu
12. Řízení nákupu a zásob
13. Kontroling výroby a nákupu. Změnové řízení
14. Řízení dodavatelského řetězce

Osnovy cvičení:

1. Ekonomická stránka řízení výroby
2. Organizace výrobního procesu
3. Vztahy výroba, marketing, nákup
4. Standardizace výstupních prvků
5. Pohybové a časové studie
6. Analýza časových studií
7. Normování spotřeby materiálu
8. Stanovení pojistných zásob
9. Metody plánování výroby
10. Lhůtové plánování výroby, kapacity
11. Případová studie řízení výroby
12. Dtto
13. Závěrečný test
14. Hodnocení, zápočet

Literatura:

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Integrované řízení výroby, Grada, Praha 2014
2. Tomek, G., Vávrová, V.: Řízení výroby. a nákupu, Grada, Praha 2007
3. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Grada, Praha 2001
4. Tomek, G., Vávrová,V.: Střety marketingu, C.H.Beck, Praha 2004
5. Stevenson, W.J.: Operations Management, McGraw-Hill Inc, 2001

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-vyroby

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-vyroby

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky PO 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKYR1 Robotika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.