Popis předmětu - A0M17MMS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M17MMS Mikrovlnné měřicí systémy Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Hoffmann K. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Hoffmann K., Hudec P. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13117 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou vf. a mikrovlnného měření ve frekvenčním pásmu 10 MHz - 100 GHz. Studenti jsou seznamovány s principy činnosti a konstrukčním řešením základních mikrovlnných měřicích přístrojů i složitých měřicích systémů včetně používaných měřicích metod. Jsou probírány generátory, syntezátory, wattmetry, frekvenční čítače, měřiče šumu, spektrální, skalární a vektorové analyzátory, osciloskopy. Jsou analyzovány zdroje chyb měření a odpovídající korekční metody. Předmět vede k získání profesionálních dovedností v oblasti vysokofrekvenčních a mikrovlnných měření včetně správné volby měřicích přístrojů, měřicí metody a vyhodnocení měření.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M17MMS

Cíle studia:

Předmět vede k získání profesionálních dovedností v oblasti vysokofrekvenčních a mikrovlnných měření včetně správné volby měřicích přístrojů, měřicí metody a vyhodnocení měření.

Osnovy přednášek:

1. Mikrovlnné generátory a syntezátory
2. Mikrovlnné čítače frekvence, měření frekvence
3. Mikrovlnné spektrální analyzátory
4. Šum a jeho měření
5. Měření výkonu
6. Mikrovlnný skalární analyzátor
7. Vektorový analyzátor obvodů s frekvenční konverzí
8. Měření s-parametrů, chyby měření, kalibrace
9. Vektorové měřicí systémy se šestibrany
10. Měření symetrických (diferenčních) obvodů
11. Měření v časové oblasti
12. Mikrovlnné osciloskopy
13. Měření nelineárních obvodů
14. Měření ve volném prostoru a měření materiálů

Osnovy cvičení:

1. Úvod do práce na mikrovlnných zařízeních, konektory, kabely
2. Mikrovlnný digitální spektrální analyzátor, praktická měření
3. Měření směšovačů, intermodulačních parametrů zesilovačů
4. Měření kompresních bodů zesilovačů
5. Skalární analyzátor obvodů HP 8757E, praktická měření
6. Měření přepínačů, analogových a digitálních atenuátorů
7. Měření výk. stability generátorů
8. Mikrovlnné generátory HP 8620C, HP 8350B
9. Mikrovlnný frekvenční čítač TR 5212
10. Vektorový analyzátor obvodů HP 8410. Měření Q
11. Řídicí systém "HP 8410-PC Controlling system"
12. Měření rozptylových parametrů mikrovlnných tranzistorů
13. Měření odrazů a přenosů v časové oblasti v bezodrazové laboratoři 14. Kontrola zpracování jednotlivých úloh, zápočet

Literatura:

[1] Bailey A. E.: Microwave Measurement. Peter Peregrinus, London 1985
[2] Bryant, G.H.: Principles of Microwave Measurements. IEE Electrical Meas. 5, Peter Peregrinus Ltd., London 1997

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M17MMS

Klíčová slova:

vf. a mikrovlnné měření, mikrovlnné měřicí systémy, chyby měření, kalibace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME3 Elektronika V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR1 Robotika V


Stránka vytvořena 18.7.2018 17:47:51, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.