Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A0B04CA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04CA Technická angličtina pro mírně pokročilé Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:L

Anotace:

Kurz je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří chtějí zlepšit především svoje poslechové a řečové dovednosti potřebné pro práci v technických oborech. Výuka probíhá na bázi PC kurzu "Connections - Technical English", který je obohacen o některé znalosti a dovednosti z oblasti manažerské angličtiny. Účastníci kurzu musí mít ukončenu minimálně úroveň A2, ideální je využít tento kurz jako doplněk ke kurzu úrovně B1.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04CA

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Week 1 - Introduction, Unit 1 - Job information Telephoning, Question making Week 2 - Unit 2 - The interview General x technical vocabulary, Indirect questions, Role play - Telephoning Week 3 - Unit 3 - The first day at work Work positions, Employee evaluation - listening, Reading of some letters + some useful expressions Week 4 - Unit 4 - Starting work, meeting colleagues Answering interview questions, Phrasal verbs Week 5 - Unit 5 - Robots (discussing automation in production), Electronics - basic vocabulary + word forming, Articles Week 6 - Unit 6 - Giving instructions about managing a project Giving instructions via a phone - listening , How car computers work - reading, Modal verbs Week 7 - Unit 7 - Processes of technical testing Batteries - listening, Identifying parts Week 8 - Unit 8 - Discussing project delivery Text and email language, Emails - writing Week 9 - Unit 9 - Complaining about non-delivery of components + Chasing a supplier Sound engineer - listening, Prepositions of time Week 10 - Unit 10 - Discussing a visit to a service provider, Project completion and presentation Describing components, circuit symbols - technical reading Week 11 - Unit 11 - Job evaluation and completion, A job offer Making predictions, future career discussion Week 12 - Revision lesson, presentations Week 13 - Final test Week 14 - FT correction and credits Requirements for "zápočet": A student is due to work actively during classes and work on home assignments. Missed lessons can be substituted by a short presentation (technical topic).

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04CA

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR1 Robotika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKME3 Elektronika V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V


Stránka vytvořena 23.3.2018 17:47:15, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.