Popis předmětu - A0B04C2L

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04C2L Český jazyk 2-2 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:L

Anotace:

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04C2L

Cíle studia:

Cíl kurzu: Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Sylabus - A0B04C2L (letní semestr) Studijní materiály: Alena Nekovářová - Čeština pro život (nakl. Akropolis, 2008) Materiály z webové stránky katedry jazyků - Texty 1 - 4
1. týden Text 1 - Elektrárna
L8 - Jak ten čas letí Gramatika: minulý čas, perfektivní a imperfektivní slovesa
2. týden Text 1 - dokončení a procvičení
L9 - Co s načatým večerem? G: předložky místa a času, definice
3. týden Text 2 - Několik základních pojmů z nauky o elektřině
L10 - Všechno nejlepší! G: slovesné prefixy
4. týden Text 2 - dokončení a procvičení
L11 - U doktora. Další, prosím? G: podstatná jména (substantiva) označující části lidského těla
5. týden Text 3 - ENIAC
L11 - dokončení G: opakování pasiva (trpného rodu) Opakování na test
6. týden Text 3 - dokončení
opakování na test
7. týden 1. test
8. týden oprava testu
L 12 - Vlastní střecha nad hlavou G: příslovce a předložky (orientace v prostoru) Úřední dopis
9. týden Text 3 - Zdroje energie
L 13 - Móda a lidé kolem nás G: přídavná jména - skloňování a stupňování, kondicionál přítomný a minulý
10. týden Text 3 - dokončení a procvičení
L 14 - Moje práce mě baví G: množné číslo podstatných jmen - výjimky Motivační dopis
11. týden Text 4 - Přenosová soustava
L 15 - Česká republika známá i neznámá G: slovesně-jmenné vyjadřování
12. týden Text 4 - dokončení
Opakování na test
13. týden 2. test
14. týden Oprava testu, zápočty
Pro získání zápočtu platí stejná pravidla jako v zimním semestru.

Literatura:

[1] A. Nekovářová - Čeština pro život (nakl.Akropolis, 2008)[2] Odborné texty na webu katedry jazyků - Texty 1-4

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2L

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR1 Robotika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME1 Komunikační technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V


Stránka vytvořena 19.12.2018 10:53:33, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.