Popis předmětu - A0B04C2Z

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 Rozsah výuky:2C
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:Z

Anotace:

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

Obsah:

Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

Osnovy přednášek:

LEKCE 1 Seznámení Informace o průběhu semestru Práce s textem: Debilem s mobilem. Reflex. 34/2018. LEKCE 2 prezentace - podmínky práce s českou Wikipedií návrhy témat pro semestrální práci výběr tématu pro čtení v příští lekci LEKCE 3 Práce s textem z Wikipedie - technicky zaměřený text dle zájmu studentů Rozbor struktury a obsahu LEKCE 4 praktická hodina - psaní úvodní části vlastního textu LEKCE 5 Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova Cca 6 studentů LEKCE 6 Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova Cca 6 studentů LEKCE 7 Práce s textem z Wikipedie citování a odkazování typické fráze v technicky zaměřených textech LEKCE 8 Praktická hodina - psaní hlavní části vlastního textu LEKCE 9 Vzájemná kontrola studentských textů monitorovaná lektorkou LEKCE 10 Práce s texty z Wikipedie - možnosti zakončení textu, závěr LEKCE 11 Praktická hodina - dokončení vlastního textu LEKCE 12 Individuální konzultace podoby finálních textů Oprava chyb Detailní rozbor LEKICE 13 Individuální konzultace podoby finálních textů Oprava chyb Detailní rozbor LEKCE 14 Vkládání textů na web Závěrečné shrnutí Společné zhodnocení přínosu koncepce kurzu

Osnovy cvičení:

LEKCE 1 Seznámení Informace o průběhu semestru Práce s textem: Debilem s mobilem. Reflex. 34/2018. LEKCE 2 prezentace - podmínky práce s českou Wikipedií návrhy témat pro semestrální práci výběr tématu pro čtení v příští lekci LEKCE 3 Práce s textem z Wikipedie - technicky zaměřený text dle zájmu studentů Rozbor struktury a obsahu LEKCE 4 praktická hodina - psaní úvodní části vlastního textu LEKCE 5 Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova Cca 6 studentů LEKCE 6 Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova Cca 6 studentů LEKCE 7 Práce s textem z Wikipedie citování a odkazování typické fráze v technicky zaměřených textech LEKCE 8 Praktická hodina - psaní hlavní části vlastního textu LEKCE 9 Vzájemná kontrola studentských textů monitorovaná lektorkou LEKCE 10 Práce s texty z Wikipedie - možnosti zakončení textu, závěr LEKCE 11 Praktická hodina - dokončení vlastního textu LEKCE 12 Individuální konzultace podoby finálních textů Oprava chyb Detailní rozbor LEKICE 13 Individuální konzultace podoby finálních textů Oprava chyb Detailní rozbor LEKCE 14 Vkládání textů na web Závěrečné shrnutí Společné zhodnocení přínosu koncepce kurzu

Literatura:

[1] A. Nekovářová - Čeština pro život (nakl.Akropolis, 2008)[2] Odborné texty na webu katedry jazyků - Texty 1-5

Požadavky:

znalost češtiny na úrovni B2

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2Z, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/C/C2Z/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BEKYR1 Robotika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 28.1.2020 11:51:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.