Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A0B04C2Z

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:Z

Anotace:

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04C2Z

Cíle studia:

Cíl kurzu: Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

Osnovy přednášek:

Sylabus - A0B04C2Z (zimní semestr) Studijní materiály: Alena Nekovářová - Čeština pro život (nakl. Akropolis, 2008) Materiály z webové stránky katedry jazyků - Texty 1 - 5
1. týden Úvodní informace - studijní materiály, požadavky k zápočtu apod.
Text 1 - Studium na fakultě (G: deklinace přejatých slov)
2. týden Text 1 - procvičení
Lekce 1 - Taková normální rodina - 1. část
3. týden Text 2 - Bezpečnost práce I (G: opak. minulého času a deklinace zájmen)
L1 - 2. část
4. týden Text 2 - procvičení
L2 - Jezte a pijte! Dobrou chuť!
5. týden Text 3 - Bezpečnost práce II (G: deklinace substantiv a adjektiv)
L3 - Jdeme nakupovat
6. týden Text 3 - procvičení
L4 - Ukažte mi prosím cestu
7. týden opakování a 1. test
8. týden oprava testu
Text 4 - Čtení matematických symbolů a operací (G: Imperativ) L5 - Autem, nebo letadlem?
9. týden Text 4 - procvičení
L6 - Jedeme na dovolenou
10. týden Text 5 - Mobilní telefon (G: trpný rod - pasivum)
L7 - Od jara do zimy
11. týden Text 5 - procvičení
L8 - Jak ten čas letí
12. týden opakování, procvičování
13. týden závěrečný test - 90´
14. týden oprava testu, udělení zápočtů
Požadavky k zápočtu: aktivní účast v hodinách, vypracování domácích úkolů, úspěšné napsání dvou testů (65%)

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] A. Nekovářová - Čeština pro život (nakl.Akropolis, 2008)[2] Odborné texty na webu katedry jazyků - Texty 1-5

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2Z

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR1 Robotika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V


Stránka vytvořena 21.3.2018 12:47:27, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.