Popis předmětu - A0B04S1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04S1 Španělský jazyk 1 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:*

Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří jsou v jazyce úplnými začátečníky. Cílem kurzu je naučit zájemce základy jazyka, aby dokázali reagovat v prvním kontaktu se španělsky mluvícími.

Cíle studia:

Zvládnutí základů jazyka - pravopis, výslovnost, porozumět dialogu a umět ho sestavit. Naučit se reagovat s použitím nejběžnějších konverzačních výrazů.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. - Úvod. Charakteristika španělštiny a její postavení ve světě.
Lekce 0 - výslovnost, pravopis, abeceda. Pozdravy, představení se.
2. - Lekce 1 - El primer día. Osobní
zájmena v 1.pádu. Slovesa llamarse, hablar, ser.
3. - Lekce 1 - otázka a zápor. Národnosti a přídavná jména obyvatelská. Tázací zájmena a příslovce.
4. - Lekce 2 - Mi clase de espaňol.
Podstatná jména (rod, číslo). Přídavná jména (rod, číslo, postavení ve větě). Sloveso hay.
5. - Lekce 2 - základní popis věcí a jejich
lokace, členy, časování pravidelných sloves v přít.čase, tázací zájmeno cuánto?
6. - Lekce 2 - nepravidelná slovesa:
tener, ver. Příslovce mucho, ukazovací zájmena, vazba para s infinitivem
7. - TEST 1 (L1+L2).
Lekce 3 - De campo y playa. Nepravidelná slovesa: ir, estar, hacer, saber,decir. Předložky.
8. - Lekce 3 - volnočasové aktivity,
slovesa se změnou kmenové samohlásky. Kombinace předložek se členy. Krácení přídavných jmen bueno, malo.
9. - Lekce 3 - Granada. Popis místa,
porovnání, zvratná slovesa, základní rozdíly v použití ser/estar/hay
10. - Lekce 4 - Del trabajo a casa.
Povolání. Vykání.
11. - Lekce 4 - osobní údaje (adresa,
email, telefon). Slovesa conocer/saber. Základní číslovky 1-100.
12. - Lekce 4 - Las regiones de Espaňa.
Počasí, tázací zájmena.
13. - TEST 2 (L3+L4).
14. - Přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů. __________________________________ K zápočtu se požaduje pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí dvou testů (min. na 65%).

Literatura:

Literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S1 http://jazyky.fel.cvut.cz/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR1 Robotika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPKME3 Elektronika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR1 Robotika V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME1 Komunikační technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V


Stránka vytvořena 22.4.2019 17:48:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.