Popis předmětu - A0B04S2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04S2 Španělský jazyk 2 Rozsah výuky:2C
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:*

Anotace:

Kurz navazuje na předmět Španělština I. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (5. až 7. lekce).

Cíle studia:

Rozšíření slovní zásoby a prohloubení znalosti gramatických jevů. Seznámení se ze základními španělskými reáliemi. Zdokonalení mluveného a psaného projevu.

Obsah:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 5. až 7. lekce učebnice Aventura 1.

Osnovy přednášek:

Gramatické okruhy: - superlativ přídavných jmen - přivlastňovací zájmena nesamostatná - zájmena s předložkou - zájmena předmětu nepřímého - slovesa gustar, encantar, interesar - modální slovesa - složený budoucí čas - příslovce - časové předložky Slovní zásoba: - rodina - popis osoby (vzhled, charakter) - svátky - dny v týdnu, měsíce - záliby - film - orientace ve městě - dopravní prostředky - denní rutina

Osnovy cvičení:

1. - Úvod. Opakování lekce 1 až 4.
2. - Lekce 5 - Estos somos nosotros.
Přivlastňovací zájmena nesamostatná. Rodina.
3. - Lekce 5 - popis osoby (vzhled, charakter).
Předložka de (shrnutí). Příslovce: muy, bastante, un poco, nada.
4. - Lekce 5 - Las fiestas de España.
Určování data. Superlativ přídavných jmen.
5. - Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (porozumění textu, písemná část)
6. - Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (poslech, ústní část)
7. - Lekce 6 - Cuestión de gustos.
Slovesa: gustar, encantar, interesar. Zájmena předmětu nepřímého.
8. - Lekce 6 -příslovečné určení času.
Denní harmonogram. Zájmena s předložkou. Vztažné zájmeno que.
9. - Lekce 6 - Barcelona.
Dvojí zápor ve větě. Příslovečné určení míry.
10. - Lekce 7 - De marcha por la ciudad.
Vazba ir s infinitivem. Udávání času.
11. - Lekce 7 - orientace ve městě.
Modální slovesa. Časové předložky.
12. - Lekce 7 - Los horarios en España.
Dny v týdnu.
13. - TEST
14. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění. Udělení zápočtů.

Literatura:

Studijní literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Požadavky:

Kurz navazuje na předmět Španělština I. Očekává se znalost základů španělského jazyka v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura I.

Webová stránka:

http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/S/A0B04S2/

Klíčová slova:

španělština, mírně pokročilí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPKYR1 Robotika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 19.9.2019 17:51:29, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.