Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A0B04S3

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04S3 Španělský jazyk 3 Rozsah výuky:2s
Garanti:Lisá D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:*

Anotace:

Kurs španělštiny III. zahrnuje gramatiku a konverzaci na základě učebnice Aventura I. I nadále jsou studenti seznamováni se španělskou kulturou. Kurs je semestrální a navazuje na něho A0B04S4.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Plán cvičení:
1. - Úvod. Opakování lekce 5 až 7.
2. - Lekce 8 - Mi casa es tu casa. Bydlení. Zájmena přímého předmětu. Neurčitá zájmena.
3. - Lekce 8 - rozdíl v použití estar/hay (rozšíření). Předložky místa. Přivlastňovací zájmena samostatná.
4. - Lekce 8 - Picos de Europa. Neosobní vazby (hay que, no se puede, está prohibido).
5. - Lekce 9 - ?Qué aproveche! Potraviny. Imperativ (2. osoba).
6. - Lekce 9 - nakupování. Ukazovací zájmena. Ceny. Měrné jednotky.
7. - Lekce 9 - La comida en Espa?a. Restaurace. Zájmeno "se" (vyjádření trpného rodu).
8. - Lekce 10 - Mi álbum de viajes. Minulý čas jednoduchý (úvod).
9. - Lekce 10 - minulý čas jednoduchý (nepravidelná slovesa). Vyjádření časové posloupnosti.
10. - Lekce 10 - Recuerdos en un disco. Udávání času v minulosti.
11. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění.
12. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění.
13. - Test.

Literatura:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Pe?aranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Požadavky:

K zápočtu se požaduje pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí závěrečného testu alespoň na 75%.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S3

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR1 Robotika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKME3 Elektronika V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.