Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A0M37MOT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky Rozsah výuky:2+2L
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřen na nejnovější oblasti obrazové techniky a videotechniky, které aplikačně prostupují téměř všechny oblasti technické praxe související s interakcí s lidským pozorovatelem. Vzhledem k mimořádně rychlému rozvoji této oblasti je obsah přednášek velmi rychle průběžně inovován. Předmět se zabývá hlavními funkčními bloky těchto systémů ať již hardwarovými, tak i softwarovými.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M37MOT

Cíle studia:

Students will learn advanced methods and technology of image technology including image processing, scanning and reproduction and optical methods of image processing.brazu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, vývoj obrazové techniky a videotechniky
2. Problematika reálných snímacích soustav (CCD, CMOS)
3. Digitální fotografie - funkční bloky, zpracování obrazu
4. Zobrazovací systémy kamer a projektorů
5. Pokročilé metody komprese obrazu
6. Pokročilé metody rekonstrukce obrazu
7. Moderní metody záznamu a režijního zpracování videa
8. Speciální systémy pro reprodukci obrazu, 3D zobrazování
9. Televizní systémy s vysokým rozlišením (HDTV, UHDTV)
10. Osvětlovací a zábleskové systémy - typy, charakteristiky
11. Moderní technologie digitálního tisku, správa barev
12. Prezentační a projekční technika
13. Bezpečnostní a dohledové systémy
14. Obrazová technika v astronomii a biomedicíně

Osnovy cvičení:

1. Úvod, výklad laboratorních úloh
2. Měření šumových parametrů kamery
3. Měření na bezpečnostním kamerovém systému
4. Měření rozlišovací schopnosti objektivu
5. Měření ve fotografickém studiu, parametry osvětlovacích soustav
6. Měření kolorimetrických parametrů a správa barev
7. Práce s barevným obrazem a videem v Matlabu
8. Implementace pokročilých algoritmů rekonstrukce obrazu
9. Ovládání videokamery z programového prostředí Matlab
10. Vyhodnocení rozlišovací schopnosti objektivu
11. Výpočet teploty chromatičnosti světelných zdrojů
12. Ztrátové kompresní metody obrazu a videa
13. Detekce pohybu ve videozáznamu
14. Zápočet, vyhodnocení projektů

Literatura:

[1] Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.
[2] Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.

Požadavky:

see moodle.kme.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M37MOT

Klíčová slova:

Obrazová technika, zpracování video signálu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME3 Elektronika V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR1 Robotika V


Stránka vytvořena 23.2.2018 17:46:57, semestry: L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.