Popis předmětu - A0B16FI1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B16FI1 Filozofie I Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Zamarovský P. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Zamarovský P. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:4 Semestr:Z,L

Anotace:

Probírají se tu základní myšlenky a postavy antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i mnohé aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky, matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B16FI1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16FI1

Osnovy přednášek:

1. Filozofie a filozofování. Porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu.
2. Thales a škola v Mílétu. Otázka hledání prapodstaty (arché), redukcionismus.
3. Pythagoras a jeho škola, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie.).
4. Myšlenky Hérakleita z Efesu. Dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií.
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua.
6. Anaxagorás, Empedoklés. Pojímání hmoty.
7. Atomismus, jeho zrod a důsledky. Absolutní determinismus a svoboda, problémy materialismu.
8. Krize poznání, sofisté. Člověk měřítkem všeho? Sofistika a dnešní postmoderna.
9. Život a smrt Sókrata. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.
10. Malé sókratovské školy, megařané, logicky paradox Lháře.
11. Platón, jeho život a filozofie. Svět idejí. Podobenství o jeskyni. Problém demokracie. Ideální stát nebo totalita?
12. Aristotelés a vyvrcholení klasické filozofie. Aristotelská logika a fyzika. Aristotelismus a scholastika.
13. Hellénistická filozofie, epikureismus a stoicismus. Alexandrijská škola, Eukleidés a matematika.
14. Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie. Svatý Augustin, Boethius.

Osnovy cvičení:

1. Pojem filozofie. Příklady mýtů.
2. Otázka hledání prapodstaty dříve a dnes, hylozoismus a redukcionismus. Pojetí duše.
3. Pythagorás, charakter jeho školy, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie .).
4. Hérakleita z Dresu, příklady interpretace.
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání (problémy s pojetím vakua).
6. Pojímání hmoty za antiky a dnes.
7. Atomismus a přírodní věda. Problém determinismu.
8. Krize poznání, sofisté. Člověk meřítkem všeho? Příklady.
9. Sókratův vztah k sofistice, význam dialogické metody.
10. Paradox Lháře a jeho novodobé obměny, Grelichův paradox, Russelův paradox.
11. Svět idejí a dnešní věda. Význam podobenství o jeskyni.
12. Aristotelská logika a fyzika.
13. Zajímavé momenty epikureismu a stoicismu. Eukleidovy Základy dnes.
14. Pyrrhonismus (skepticismus), dnešní skepticismus.

Literatura:

1. Zamarovský, P. Příbeh antické filosofie, nakl. ČVUT, Praha 2005
2. Zamarovský, P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007
3. Kratochvíl, Z. Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakladatelství Juza, Praha 1993
4. Tretera, I. Nástin dějin evropského myšlení, COWI, Praha 1996
5. Stumpf, E. S. Socrates to Sartre, McGraw-Hill, New York 1993

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/filozofie-1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V 1
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKYR3 Systémy a řízení V 1
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V


Stránka vytvořena 18.9.2019 12:51:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.