Popis předmětu - A0B16HI1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B16HI1 Historie I Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Elner R., Josefovičová M. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Elner R., Josefovičová M. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:4 Semestr:Z,L

Anotace:

Předmět se zabývá zkoumáním davových hnutí 20. století a různých podob totalitního státu. Osu výkladu tvoří politické a hospodářsko-sociální dějiny rozšířené o filozofické a psychologické souvislosti historického vývoje. Metodicky je zaměřen na odkrývání historických kořenů současného dění. Nastoluje také otázky poznatelnosti dějin či potřeby vyrovnání se s minulostí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B16HI1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16HI1

Osnovy přednášek:

1. Úvod do studia dějin 20. století.
2. Euro-americká civilizace na přelomu 19. a 20. století.
3. První světová válka.
4. Důsledky války pro Evropu.
5. Filozofické a psychologické aspekty vzniku totalitních ideologií.
6. Německo za Výmarské republiky.
7. Vznik Sovětského Svazu.
8. Nacistická éra v Německu, A. Hitler.
9. Stalinismus a J. V. Stalin.
10. Druhá světová válka.
11. Poválečná Evropa.
12. Východní socialistický blok.
13. Současná politika mezinárodní a česká.
14. Odraz historických událostí v umění.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do studia dějin 20. století.
2. Euro-americká civilizace na přelomu 19. a 20. století.
3. První světová válka.
4. Důsledky války pro Evropu.
5. Filozofické a psychologické aspekty vzniku totalitních ideologií.
6. Německo za Výmarské republiky.
7. Vznik Sovětského Svazu.
8. Nacistická éra v Německu, A. Hitler.
9. Stalinismus a J. V. Stalin.
10. Druhá světová válka.
11. Poválečná Evropa.
12. Východní socialistický blok.
13. Současná politika mezinárodní a česká.
14. Odraz historických událostí v umění.

Literatura:

1. Nálevka, B. Světová politika ve 20.století. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2000
2. Luňák, P. Západ. Spojené Státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri. 1997
3. Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M. Východ.Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku. Praha: Libri.2000
4. Moravcová,D. et al. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: ISE. 1994
5. Bullock, A. Hitler a Stalin.Paralelní životopisy. Plzeň. 1995

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com content&task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V 1
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKYR3 Systémy a řízení V 1
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V


Stránka vytvořena 13.9.2019 17:51:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.