Popis předmětu - A1M15ENY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M15ENY Elektrárny
Role:P, V Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje s dimenzováním a funkcí elektráren všech typů. Popisuje topologie schémat zapojení, provozní režimy, řešení regulačních a bezpečnostních problémů. Modeluje dynamiku a regulaci hlavních součástí všech typů elektráren. Hodnotí a popisuje regulační vlastnosti a programy elektráren.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M15ENY

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15ENY

Osnovy přednášek:

1. Koncepce a standardy pro dimenzování elektrárenských zařízení. Topologie schémat elektráren.
2. Kontingenční analýza schémat elektráren.
3. Informační sítě a automatiky v elektrárnách.
4. Práce bloku do velké soustavy a do ostrova. Primární regulace bloku.
5. Elektrické ochrany v elektrárnách.
6. Koncepce a standardy pro nastavování ochran. Typové projekty.
7. Ochrany a automatiky vlastní spotřeby.
8. Ochrany a režimy distribuované generace výkonu.
9. Dynamika, modely a regulační obvody parních turbín.
10. Dynamika, modely a regulační obvody vodních turbín.
11. Dynamika, modely a regulační obvody parogenerátorů.
12. Dynamika jaderného reaktoru.
13. Bezpečnost a regulační obvody jaderného reaktoru.
14. Regulační programy a řídící systémy parních a jaderných elektráren.

Osnovy cvičení:

1. Příklady dimenzování základních zařízení elektráren.
2. Příklady kontingenční analýzy schémat elektráren.
3. Exkurze do parní/vodní elektrárny.
4. Sestavení modelu práce bloku do velké soustavy a do ostrova.
5. Výpočty nastavení ochran bloku.
6. Měření na ochranách.
7. Příklady sekvenčních automatik.
8. Sestavení modelu větrné elektrárny.
9. Sestavení modelu a simulace práce skupiny as. motorů vlastní spotřeby.
10. Sestavení modelu parní turbíny.
11. Sestavení modelu vodní turbíny.
12. Sestavení modelu parogenerátoru.
13. Sestavení modelu jaderného reaktoru.
14. Měření na školním reaktoru "Vrabec".

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPEEM1 Technologické systémy P 3
MPEEM3 Elektroenergetika P 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 3
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MPKYR1 Robotika V 3
MPKYR3 Systémy a řízení V 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 27.3.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.