Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A1M14SSE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M14SSE Strojní struktury elektráren Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Šťastný J. Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Jirků S., Kočárník P., Šťastný J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami..

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14SSE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14SSE

Osnovy přednášek:

1. Bilance řetězců přeměn energií v energetice
2. Termodynamika reálných plynů a par, výpočtové diagramy a programy
3. Termodynamické oběhy a možnosti jejich zdokonalování
4. Parní turbíny pro klasické a jaderné elektrárny, struktury,charakteristiky a funkce
5. Spalovací turbíny a mikroturbíny, struktury,charakteristiky a funkce
6. Výměníky tepla a parogenerátory
7. Hydrodynamika reálných tekutin
8. Potrubní systémy
9. Modely a funkce moderního kotle
10. Paroplynové oběhy a kogenerace
11. Turbíny pro vodní elektrárny, charakteristiky a funkce porůzné spády a výkony
12. Charakteristiky pomocných zařízení (čerpadla, ventily, hydraulické servomechanismy a p.)
13. Strojní součásti disperzních zdrojů
14. Moderní spalovací systémy a ekologie

Osnovy cvičení:

1. Sdělené teplo a práce při stavových změnách.
2. Stavové změny ve vodní páře, práce s tepelnými diagramy.
3. Kvalitativní hodnocení nejdůležitějších energetických transformací.
4. Práce, výkon a tepelná účinnost oběhů parních turbín, regulace výkonu.
5. Práce, výkon a tepelná účinnost oběhů plynových turbín
6. Chování tepelných výměníků v tepelných obězích.
7. Výpočet rychlostí a tlaků v hydraulických soustavách se ztrátami.
8. Charakteristiky hydraulických soustav pro dopravu kapalin a plynů.
9. Chování základních typů kotlů při regulaci výkonu.
10. Výpočet práce, výkonu a tepelné účinnosti paroplynových oběhů.
11. Energetická bilance základních typů vodních turbín, kavitace.
12. Pracovní bod čerpadla,volba regulace pro hydraulický systém, energetické úspory při otáčkové regulaci.
13. Základní výpočet větrného motoru.
14. Čisté uhelné technologie, bilance paroplynového oběhu Vřesová..

Literatura:

1. Šťastný J.: Energetická strojní zařízení Vydavatelství ČVUT Praha, 2006
2. Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991
3. Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993
4. Mareš, R., Šifner, O., Kadrnožka,J. : Tabulky vlastností vody a páry. VUITIUM Brno, 1999

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M14SSE

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MPKME2 Multimediální technika V 1
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MPKME3 Elektronika V 1
MPKME5 Komunikační systémy V 1
MPEEM1 Technologické systémy P 1
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 1
MPEEM3 Elektroenergetika P 1
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
MPKYR3 Systémy a řízení V 1
MPKYR1 Robotika V 1


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.