Popis předmětu - A1M15RES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M15RES Řízení elektroenergetických soustav Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Müller Z., Špetlík J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje s fyzikálními a ekonomickými charakteristikami a modely elektrizační soustavy. Zabývá se optimalizací režimů, řízením činného a jalového výkonu v izolovaných a propojených soustavách, řešením mimořádných stavů a hodnocením spolehlivosti. Popisuje také současný stav liberalizace trhu s energiemi a provoz zdrojů v něm.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M15RES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15RES

Osnovy přednášek:

1. Statické a ekonomické charakteristiky zdrojů, statické charakteristiky zátěží, statické charakteristiky propojených soustav.
2. Predikce výkonů a diagramy zatížení.
3. Dispečinky s hierarchie řízení, smart network.
4. Výběr optimální sestavy zdrojů.
5. Ustálený chod soustavy, statické ekvivalenty.
6. Optimalizace ustáleného chodu.
7. Ekonomický dispečink.
8. Dynamika a regulace P-f, přenosové funkce soustavy, dynamika propojených soustav.
9. Použití FACTS v elektrizačním systému.
10. Dynamika a regulace Q-U, systémové stabilizátory.
11. Vyšší funkce řízení (odhad stavu a parametrů, synchronizovaná měření).
12. Havarijní stavy ES a jejich řešení, systémové automatiky a ochrany.
13. Hodnocení spolehlivosti provozu.
14. Dispečerské a podpůrné služby, liberalizace a obchod s energiemi.

Osnovy cvičení:

1. Příklady na statické charakteristiky a jejich použití v modelech a výpočtech.
2. Příklady algoritmizace predikce výkonů.
3. Exkurze na dispečink.
4. Příklady na algoritmizaci výběru optimální sestavy agregátů.
5. Příklad použití programu výpočtu ustáleného chodu.
6. Příklad optimalizace režimu na minimalizaci ztrát, minimalizaci nákladů.
7. Příklady na optimální rozdělování výkonu s omezeními a bez omezení.
8. Sestavení modelu regulace P-f v propojených soustavách.
9. Příklad použití FACTS v řízení soustav.
10. Dynamika a regulace Q-U, systémové stabilizátory.
11. Příklad na odhad provozního stavu a synchronizované fázory.
12. Model provozu v ostrovním režimu.
13. Výpočet kriterií hodnocení spolehlivosti. Aplikace metody Monte Carlo.
14. Příklady na dimenzování dispečerských služeb.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPEEM3 Elektroenergetika PO 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR1 Robotika V 2


Stránka vytvořena 25.6.2018 10:52:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.