Popis předmětu - A2B99KAM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B99KAM Komunikace a multimédia Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Klíma M. Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Osob je mnoho Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů 1. semestru bakalářského studia s oblastí komunikační a multimediální techniky a elektroniky. Tato oblast má mimořádně široký záběr poskytující studentům multidisciplinární (interdisciplinární) vzdělání. V prvé etapě studia je třeba umožnit studentům seznámení se s různými částmi a úkolem je populární a přístupnou formou informovat studenty o hlavních oblastech tohoto mimořádně širokého průmyslového a vědního odvětví a ukázat perspektivy jeho dalšího rozvoje. Oblast je pokryta pěti slaboproudými katedrami, které výukově i výzkumně zajišťují tuto oblast. Předmět má výrazně interdisciplinární charakter a ukazuje studentům již v úvodu studia širokou škálu možností uplatnění absolventu v celé šíři IT, asistivních, biomedicínských a dalších technologií.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B99KAM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B99KAM

Cíle studia:

Podání přehledu o směrech programu KME

Osnovy přednášek:

1. Úvod
2. Téma 1.: Od vysílače k přijímači - radiokomunikační přenosový řetězec, vedení, antény, šíření vln (K13117)
3. Téma 2.: Rádiové komunikační systémy - modulace, kódování, zpracování signálu, RF funkční bloky, vysílače, přijímače. Radar, navigace. (K13137)
4. Téma 3.: Perspektivy fixních a mobilních telekomunikačních síti (K13132)
5. Téma 4.: Nové pojetí a možnosti radiokomunikačních služeb a možnosti jejich zabezpečení (K13117)
6. Téma 5.: Elektronické obvody prostředek současné elektrotechniky (zesilovače, filtry, převodníky) typické aplikace (K13131)
7. Téma 6.: Senzory a aktuátory jako elektronická součástka a jejich využití (K13134)
8. Téma 7.: Lokální a globální datové sítě (K13132)
9. Téma 8.: Vybrané aplikace zpracování signálů (komunikace člověk-počítač, biologické signály) (K13131)
10. Téma 9.: Snímání a záznam zvuku, obrazu a videa, ozvučovací systémy, prostorová akustika, digitální fotografie, 3D obraz, digitální kino (K13137)
11. Téma 10.: Návrh plošných spojů a napájecí zdroje pro elektronické systémy (K13134)
12. Demonstrace praktických aplikací z oblasti komunikačních systémů
13. Demonstrace praktických aplikací z oblastí zákaznických obvodů, multimediální techniky, biomedicíny a asistivních technologií
14. Shrnutí a informace o programech a oborech studia na FEL

Osnovy cvičení:

1. Úvod
2. Elektrotechnické minimum I. - seminář
3. Elektrotechnické minimum II. - seminář
4. Cvičení k tématu 1.(K13117)
5. Cvičení k tématu 2. (K13137)
6. Cvičení k tématu 3. (K13132)
7. Cvičení k tématu 4. (K13117)
8. Cvičení k tématu 5. (K13131)
9. Cvičení k tématu 6. (K13134)
10. Cvičení k tématu 7. (K13132)
11. Cvičení k tématu 8. (K13131)
12. Cvičení k tématu 9. (K13137)
13. Cvičení k tématu 10. (K13134)
14. Rezerva

Literatura:

Introduction to EECS II. (C.G. Sodini, C.J. Terman, M.H. Perrot, H. Balakrishnan), MIT, USA, 2007 https://moodle.fel.cvut.cz

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet uděluje cvičící na cvičení v zápočtovém týdnu. Podmínkou udělení je účast na všech cvičeních a úspěšné absolvování testu. V případě neúčasti je třeba se omluvit, o uznání omluvy, resp. případné náhradě účasti, rozhoduje příslušný cvičící, případně zodpovědný pracovník příslušné katedry. Jedná se o následující pracovníky (v závorce e-mail): K13117 - Ing. Kořínek (korinet), K13131 - Ing. Bauer (bauerlu3), K13132 - Ing.Kučerák (kucerj4), K13134 - Ing. Jirásek (jirasek), K13137 - Ing. Rund (xrund). Další informace naleznou zapsaní studenti na http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B99KAM

Klíčová slova:

Komunikace, multimédia

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME2 Multimediální technika P 1
BPKME4 Síťové a informační technologie P 1
BPKME5 Komunikace a elektronika P 1
BPKME3 Aplikovaná elektronika P 1
BPKME_BO Před zařazením do oboru P 1
BPKME1 Komunikační technika P 1
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BPOI3 Softwarové systémy V 1
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BPOI1 Počítačové systémy V 1
BPKYR1 Robotika V 1
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKYR3 Systémy a řízení V 1
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BKSIT Před zařazením do oboru V 1
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BPSTMMI Manažerská informatika V 1
BPSTMWM Web a multimedia V 1
BPSIT Před zařazením do oboru V 1
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V 1
BPSTMSI Softwarové inženýrství V 1
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 1
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BWM(ECTS) Web a multimedia V 1
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 1


Stránka vytvořena 23.5.2018 11:47:35, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.