ČeskyEnglish

Popis předmětu - A0M14MDS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M14MDS Modelování dynamických soustav Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Jirků S. Role:V Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Jirků S., Kočárník P.
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Úkolem předmětu je naučit studenty sestavovat numerické modely nelineárních úloh z oboru dynamiky tuhých těles, mechaniky tekutin, aerodynamiky, termodynamiky a jejich vzájemných kombinací. V rámci předmětu je podán přehled podstatných odvození, vztahů a početních postupů v jednotlivých oborech. Cvičení jsou zaměřena na sestavování numerických modelů v prostředí programu Matlab-Simulink.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M14MDS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M14MDS

Osnovy přednášek:

1. Základní principy statiky a kinematiky tuhého tělesa a soustav.
1. Základní principy dynamiky tuhého tělesa.
2. Vektorová a analytická dynamika soustav těles.
3. Modelování vlivů pasivních odporů.
4. Modelování podmíněných vazeb.
5. Identifikace parametrů mechanických soustav.
6. Základní principy mechaniky tekutin.
7. Základní principy aerodynamiky a dynamiky plynů.
8. Fyzikální podobnost a rozměrová analýza.
9. Modelování nestacionárního proudění.
10. Modelování proudění v obecných silových polích.
11. Základní principy termodynamiky, stavové změny a oběhy.
12. Modelování oběhů tepelných strojů.
13. Experimentální metody v mechanice těles a kontinua.

Osnovy cvičení:

1. Základy práce v prostředí Matlab-Simulink.
2. Pokročilejší techniky programování, zadání semestrální práce.
3. Model kyvadla s více stupni volnosti.
4. Model volné kladky na laně.
5. Model prokluzujícího vozíku se zavěšeným kyvadlem.
6. Zpracování naměřených dat, identifikace parametrů dynamického systému.
7. Model dynamického tlumiče.
8. Model letícího rotujícího míče.
9. Model letícího bumerangu.
10. Model U-trubice.
11. Model systému o několika propojených nádobách.
12. Model vodního trkače.
13. Model vznětového motoru.
Odevzdání semestrální práce, zápočet.

Literatura:

[1] Bedford, A., Fowler, W.: Engineering mechanics: statics & dynamics. Prentice Hall, 2005.
[2] Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005.
[3] Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, New York, 2007.
[4] Cengel, Y., A., Boles, M., A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006
[5] Nožička.,J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT Praha, 1991.
[6] Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M14MDS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME3 Elektronika V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKYR3 Systémy a řízení V


Stránka vytvořena 26.9.2017 11:47:33, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.