Popis předmětu - A1M15IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M15IND Projekt individuální
Role:P Rozsah výuky:4s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním velkého energetického podniku (EP) v podmínkách ČR ve všech oblastech jeho působnosti (technika, ekonomika, právo, životní prostředí, vztahy s okolím, pracovně-právní záležitosti). Součástí výuky je také připravit studenty na tvorbu diplomové práce prostřednictvím seminární práce k tématu, které bude blízké očekávanému tématu diplomové práce a které bude souviset s přednášenou látkou.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15IND

Osnovy přednášek:

Představení EP, typy podnikatelských subjektů, zákonný rámec podnikání v energetice, vnitřní a vnější vztahy EP, postavení zaměstnance, vnitropodnikové normy, energetické úspory; výrobní, obchodní, investiční a ekonomická činnost EP, vztahy EP s okolním prostředím, rozpočet investičního projektu, exkurze.

Osnovy cvičení:

Dtto přednášky, příprava, konzultace a prezentace individuální seminární práce.

Literatura:

Energetická legislativa, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích. ROSENAU, Milton D. Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2003, xii, 344 s. ISBN 80-722-6218-1. ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 255 s. ISBN 1999, ix, 195 s. ISBN 80-722-6140-1. 978-80-247-2602-1. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2003, 466 s. ISBN 80-247-0515-X. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. Vyd. 1. Brno: Computer Press.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM3 Elektroenergetika P 3


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.