Popis předmětu - A0B01LGR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B01LGR Logika a grafy Rozsah výuky:3+2
Garanti:Demlová M. Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Demlová M. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B01LGR

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B01LGR

Osnovy přednášek:

1. Formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení, tautologie, kontradikce, splnitelné formule.
2. Sémantický důsledek, tautologická ekvivalence, CNF a DNF, Booleovský kalkul.
3. Rezoluční metoda ve výrokové logice.
4. Predikátová logika, formalizace vět, syntakticky správné formule.
5. Interpretace predikátové logiky, sémantický důsledek a tautologická ekvivalence.6
6. Rezoluční metoda v predikátové logice.
7. Grafy neorientované a orientované, základní pojmy.
8. Souvislost, stromy, kostry, kořenové stromy.
9. Silná souvislost, acyklické grafy.
10. Eulerovy grafy a jejich aplikace.
11. Hamiltonovy grafy a jejich aplikace.
12. Nezávislé množiny, kliky v grafy.
13. Vrcholové a hranové barvení grafu.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení, tautologie, kontradikce, splnitelné formule.
2. Sémantický důsledek, tautologická ekvivalence, CNF a DNF, Booleovský kalkul.
3. Rezoluční metoda ve výrokové logice.
4. Predikátová logika, formalizace vět, syntakticky správné formule.
5. Interpretace predikátové logiky, sémantický důsledek a tautologická ekvivalence.6
6. Rezoluční metoda v predikátové logice.
7. Grafy neorientované a orientované, základní pojmy.
8. Souvislost, stromy, kostry, kořenové stromy.
9. Silná souvislost, acyklické grafy.
10. Eulerovy grafy a jejich aplikace.
11. Hamiltonovy grafy a jejich aplikace.
12. Nezávislé množiny, kliky v grafy.
13. Vrcholové a hranové barvení grafu.
14. Rezerva.

Literatura:

[1] Demlová, M., Pondělíček, B.: Matematická logika, ČVUT Praha, 1997.
[2] Velebil, J.: Úvod do logiky, ke stažení na stránkách J. Velebila
[3] J. Matoušek, J., Nešetřel, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky, Nakladatelství Karolinum, 2000.
[4] Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, Academia 2002.

Požadavky:

Poznámka:

Předmět bude vyučován pouze v prezenční formě bez anglické verze.

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/demlova/teaching/lgr_vyuka.html

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR1 Robotika P 2
BPKYR_BO Před zařazením do oboru P 2
BPKYR3 Systémy a řízení P 2
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 2
BPOI2 Informatika a počítačové vědy P 2
BPOI_BO Před zařazením do oboru P 2
BPOI1 Počítačové systémy P 2
BPOI3 Softwarové systémy P 2
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 2
BPKME5 Komunikace a elektronika V 2
BPKME4 Síťové a informační technologie V 2
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 2
BPKME2 Multimediální technika V 2
BPKME1 Komunikační technika V 2
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 2
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 2
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 2
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V 2
BKSIT Před zařazením do oboru V 2
BPSIT Před zařazením do oboru V 2
BPSTMWM Web a multimedia V 2
BPSTMMI Manažerská informatika V 2
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 2
BPSTMSI Softwarové inženýrství V 2
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 2
BWM(ECTS) Web a multimedia V 2
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 2
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 2


Stránka vytvořena 22.10.2018 12:48:02, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.