Popis předmětu - A1B13IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B13IND Projekt individuální
Role:P Rozsah výuky:4L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B13IND

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B13IND

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4l

Webová stránka:

http://technology.feld.cvut.cz:8080/xwiki/bin/view/K13113/Education_Works

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 5
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.