Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A4B39TUR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4B39TUR Testování uživatelského rozhraní Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Slavík P., Sporka A. Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Sporka A. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy testování uživatelských rozhraní. Přednášky pokrývají nejdůležitější okruhy dané problematiky tak, aby studenti mohli testovat uživatelská rozhraní se znalostí kontextu daném kromě jiného i životním cyklem software. Důležitou součástí výuky je i problematika speciálních uživatelských rozhraní (pro tělesně postižené uživatele, rozhraní pro mobilní zařízení apod.). V rámci cvičení projdou studenti celým cyklem počínaje vlastním návrhem konkrétního uživatelského rozhraní a konče jeho testováním a vyhodnocením v Usability laboratoři.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B39TUR [cs-A4B,AD4B]

Cíle studia:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy testování uživatelských rozhraní.

Osnovy přednášek:

Úvod do problematiky testování uživatelského rozhraní. Cognitive Walkthrough. Heuristic Evaluation. Ukázka řešení kognitivního průchodu a heuristické evaluace. Modely uživatele. KLM, GOMS. Úvod do testování s uživateli. Příprava testu s uživateli. Moderování testů použitelnosti. Sběr, analýza a prezentace dat z testů použitelnosti. Speciální metody testování (vč. remote testingu) Kvantitativni testování Speech User Interfaces Multimodání rozhraní a rozhraní pro lidi s postiženími Kolaborace. Eye tracking. Nabídka témat BP. Představení předmětů HCI.

Osnovy cvičení:

Prezentace semestrálních projektů. Příprava testu bez uživatele. Provádění testu bez uživatele. Provádění kvantitativních studií. Příprava testu s uživateli. Provedení testu s uživateli v laboratoři Podrobnosti viz http://cent.felk.cvut.cz/predmety/Y39TUR/

Literatura:

1. Shneiderman, B., Plaisant, C. Designing the User Interface:
Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th Edition). Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.
2. Nielsen, J. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN
0125184069. 3. Galitz, W. O. The Essential Guide to User Interface Design. Wiley,
2002. ISBN 0471084646.
4. Heinsen, S., Vogt, P. Usability praktisch umsetzen. Hanser
Fachbuchverlag, 2003. ISBN 3446222723. http://cent.felk.cvut.cz/predmety/Y39TUR/

Požadavky:

http://cent.felk.cvut.cz/predmety/Y39TUR/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://cent.felk.cvut.cz/predmety/Y39TUR/

Klíčová slova:

testování uživatelských rozhraní, tělesně postižení uživatelé.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI3 Softwarové systémy PO 4
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKYR3 Systémy a řízení V 4
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BPKYR1 Robotika V 4
BPKME5 Komunikace a elektronika V 4
BPKME4 Síťové a informační technologie V 4
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BPKME1 Komunikační technika V 4
BPKME2 Multimediální technika V 4
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BKSIT Před zařazením do oboru V 4
BPSTMMI Manažerská informatika V 4
BPSTMWM Web a multimedia V 4
BPSIT Před zařazením do oboru V 4
BPSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 4
BWM(ECTS) Web a multimedia V 4


Stránka vytvořena 17.1.2018 14:49:34, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.