Popis předmětu - AD2M17PDS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2M17PDS Pozemní a družicové rádiové spoje
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta praktickému návrhu základních typů rádiových spojů z hlediska antén a šíření vln (signálu), včetně výpočtů rušení na pevných spojích i rádiových sítích a frekvenční koordinace. Návrhové postupy vycházejí především z mezinárodních doporučení ITU-R. Pozornost je věnována i perspektivním rádiovým systémům, např. inteligentním anténním soustavám.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M17PDS

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta praktickému návrhu základních typů rádiových spojů z hlediska antén a šíření vln (signálu), včetně výpočtů rušení na pevných spojích i rádiových sítích a frekvenční koordinace.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy, práce s doporučeními ITU-R
2. Návrh radioreléového mikrovlnného spoje
3. Návrh pevného družicového spoje
4. Návrh LF/MF spoje
5. Návrh HF spoje
6. Návrh spojení troposférickou vlnou
7. Plánování pokrytí pro pozemní mobilní systémy
8. Plánování pokrytí pro družicové systémy
9. Analýza rušení pro směrové spoje
10. Analýza rušení v buňkových sítích
11. Softwarové nástroje pro plánování rádiových spojů a sítí
12. Metody měření pro plánování rádiových spojů a sítí
13. Adaptivní antény a perspektivní anténní struktury
14. Perspektivní radiokomunikační služby

Osnovy cvičení:

1. Úvod, výpočetní aparát
2. Výpočty základních parametrů při šíření vln
3. Práce s doporučeními ITU-R a RF plánovacími sw
4. Konstrukce empirického modelu - projekt I.
5. Měření pokrytí uvnitř zástavby - experiment
6. Zpracování měřených dat a kalibrace modelu
7. Návrh HF spoje na vzdálenost větší než 4.000 km - projekt II.
8. Ionosféra a její popis, ionogramy
9. Šíření ionosférické vlny
10. Spojení ionosférickou vlnou
11. Analýza interferencí mezi pozemními spoji - projekt III.
12. Mechanizmy šíření rušivých signálů v troposféře
13. Výpočet rušení dle doporučení ITU-R
14. Prezentace výsledků projektů

Literatura:

[1] Freeman, R.L., Radio System Design for Telecommunications, 3rd Edition, Wiley, 2007.
[2] Barclay L.W., Propagation of Radiowaves, 2nd edition, IEE, 2003.
[3] Doporučení ITU-R.

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2M17PDS

Klíčová slova:

pozemní spoje, družicové spoje

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace PO 2
MKEEM1 Technologické systémy V 2
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MKEEM3 Elektroenergetika V 2
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKME5 Komunikační systémy PO 3
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 6.8.2020 14:50:18, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.