Popis předmětu - A0M35PII

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M35PII Průmyslová informatika a internet Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13135 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Internetové technologie v informatice i v průmyslových technologiích. Komunikační protokoly v internetových distribuovaných aplikacích, databázové systémy a jejich řízení, systémy řízení podniku. Webové služby, mobilní sítě, bezpečnost a spolehlivost, řešení kritických aplikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M35PII

Osnovy přednášek:

1. Architektura distribuovaných síťových aplikací.
2. Struktura sítě, aplikační vrstvy, její hlavní části, clustrované servery. Vertikální integrace sítí s ohledem na průmyslové realizace.
3. Sítě se zaručenou dobou odezvy.
4. Klientské a serverové aplikace. Používané programovací jazyky.
5. Souborové formáty využitelné pro datovou interkomunikaci. JSON a XML.
6. Nejběžnější databázové servery v průmyslových aplikacích a jejich management.
7. Metody přístupů k databázím, použití na manažerské i technologické úrovni. Způsoby připojení v ADO.NET.
8. Systémy řízení výroby a podniku. Sledování životního cyklu výrobku, dokumentace, standardizace.
9. Webové aplikace v distribuovaných řídicích systémech.
10. Webové komponenty pro vývoj průmyslových internetových aplikací.
11. Webové služby, vzdálený přístup k počítačům, používané protokoly a AJAX.
12. Zabezpečení, přístupová práva, veřejné klíče, hashovací kódy, digitální podpisy.
13. Spolehlivost sítí a řešení vhodná pro kritické aplikace.
14. Mobilní systémy a ergonomie mobilních aplikací.

Osnovy cvičení:

1. Popis úloh a podmínek pro získání zápočtu.
2. Tvorba, překlad a ladění distribuovaných síťových aplikací.
3. Serverové aplikace, příjem a zpracování požadavků, generování odpovědí.
4. Serverové aplikace, komunikace s databázemi, konfigurace databází.
5. Webové služby, generování WSDL a zpracování SOAP zpráv.
6. Klientské aplikace, výměna a zpracování dat.
7. Webové aplikace, principy a práce v konceptu AJAX. Uživatelské rozhraní.
8. Webové služby, využití volně dostupných služeb, začlenění do vlastní aplikace.
9. Využití webových služeb v průmyslovém řízení, přehled dostupných možností.
10. Komunikace s řídicím systémem, distribuovaný řídicí systém, monitorování.
11. Tvorba dokumentace projektů, automatické generování reportů a uživatelských manuálů.
12. Individuální konzultace.
13. Přebírání studentských prací.
14. Zápočet.

Literatura:

[1] Microsoft .NET Distributed Applications: Integrating XML Web Services and .NET Remoting, Microsoft Press; 1 edition (February 12, 2003).
[2] Manufacturing Execution System - MES by Jürgen Kletti, Springer 2007

Požadavky:

Stránky předmětu: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=23

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6cStránky předmětu:https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=23

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M35PII

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V 3
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPOI2 Počítačové inženýrství PO 1
MPEEM1 Technologické systémy V 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MPEEM3 Elektroenergetika V 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MPKYR3 Systémy a řízení PO 3


Stránka vytvořena 21.1.2020 11:50:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.