Popis předmětu - A0B16MPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B16MPS Manažerská psychologie Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Fiala J. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Fiala J., Procházka M. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:4 Semestr:Z,L

Anotace:

Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Řídící pracovník, role a pravomoci. Motivace a angažovanost. Rozvoj dovedností. Komunikace a řešení konfliktů. Pracovní skupina a tým, vedení porad. Time management, delegování. Zvládání emocí a stresu. Podniková kultura a organizační změna.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, emocí a s moderními metodami jejich posuzování. Poznají přístupy k působení na motivaci a rozvoj dovedností podřízených v roli manažera (koučování, empowerment, delegování). Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních (aktivní naslouchání, zpětná vazba, formulace požadavku apod.). Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě.

Obsah:

Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Řídící pracovník, role a pravomoci. Motivace a angažovanost. Rozvoj dovedností. Komunikace a řešení konfliktů. Pracovní skupina a tým, vedení porad. Time management, delegování. Zvládání emocí a stresu. Podniková kultura a organizační změna.

Osnovy přednášek:

1. Úvod k předmětu. Psychologie v manažerské praxi.
2. Psychologie komunikace I: Komunikace jako manažerský nástroj. Zpětná vazba.
3. Psychologie komunikace II: Neverbální komunikace, emoce, lhaní. Aktivní naslouchání.
4. Psychologie osobnosti I a II: Osobnost a inteligence. Metody jejich posuzování a hodnocení.
5. Vyjednávání a řešení konfliktů: Interpersonální konflikt. Mediace, asertivita a kooperativní vyjednávání.
6. Systém práce s lidmi I: Pracovní kompetence a kompetenční modely. Hodnocení kompetencí: 360tistupňová zpětná vazba a behaviorální interview.
7. Motivace k práci a stimulace. Autonomie a participace.
8. Systém práce s lidmi II: Rozvoj dovedností podřízených pracovníků. Koučování a mentoring.
9. Týmová práce I: Management a Leadership. Styl vedení a situační rozhodování.
10. Týmová práce II: Skupinová dynamika a týmová spolupráce. Týmové role, rozvoj týmu.
11. Firemní kultura a klima. Realizace organizační změny.
12. Seberozvoj I: Stres a sebeřízení.
13. Seberozvoj II: Organizace času a delegování.
14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Osnovy cvičení:

Cvičení se zaměřují na praktický rozvoj, nácvik a trénink sociálních a manažerských dovedností zážitkovou formou pomocí psychologických a manažerských her.

Literatura:

1. BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012
2. MIKULÁŠTÍK, M.: Manažerská psychologie. Zlín, UTB 2003

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPKYR1 Robotika V 1
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKYR3 Systémy a řízení V 1
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPOES Před zařazením do oboru V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME2 Multimediální technika V


Stránka vytvořena 16.8.2018 17:47:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.