Popis předmětu - A2B17IN2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B17IN2 Projekt individuální Rozsah výuky:0+4s
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Oppl L., Polívka M., Šístek J. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13117 Kreditů:3 Semestr:Z

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu. Projekty se týkají oblasti mikrovlnné techniky, antén, šíření vln, optických komunikací, EMC, lékařských aplikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B17IN2

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Podle zvoleného tématu. http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4

Webová stránka:

http://www.elmag.org/cs/seznam_projektu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME1 Komunikační technika P 5
BPKME5 Komunikace a elektronika P 5
BPKME_BO Před zařazením do oboru P 5
BPKME4 Síťové a informační technologie P 5
BPKME3 Aplikovaná elektronika P 5
BPKME2 Multimediální technika P 5


Stránka vytvořena 24.10.2019 05:49:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.