Popis předmětu - A1B16IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B16IND Individuální projekt
Role:P Rozsah výuky:4s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Osob je mnoho Zakončení:Z
Přednášející:Knápek J., Mikeš J., Vašíček J., Vítek M. Kreditů:5
Cvičící:Knápek J., Mikeš J., Vašíček J., Vítek M. Semestr:Z

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Zaměření projektu souvisí se studovaným oborem. Téma práce si student vybere z nabídky témat vypsaných oborovou katedrou Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B16IND

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2 Elektrotechnika a management P 5


Stránka vytvořena 25.5.2020 07:50:17, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.