Popis předmětu - A2B32IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B32IND Individuální projekt
Role:P Rozsah výuky:0P + 4S
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Samostatná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B32IND

Cíle studia:

Student si osvojí schopnosti samostatně řešit zadanou problematiku. Předpokládá se vlastní přínos studenta k tématu.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Literatura bude určena zadavatelem.

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B32IND

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME1 Komunikační technika P 5
BPKME5 Komunikace a elektronika P 5
BPKME_BO Před zařazením do oboru P 5
BPKME4 Síťové a informační technologie P 5
BPKME3 Aplikovaná elektronika P 5
BPKME2 Multimediální technika P 5


Stránka vytvořena 27.3.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.