Popis předmětu - A0B02AKA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B02AKA Akustické aplikace Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Jiříček O. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Brothánek M., Jiříček O. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Předmět poskytuje přehled aplikací z různých oblastí akustiky. Úvodní část je věnována akustickým měřením, jak základům měření akustických veličin, tak jejich využití pro hodnocení zvukových polí, charakteristiky zdrojů zvuku, stavební a prostorovou akustiku, hodnocení hlukové zátěže a urbanistickou akustiku. Dále jsou na řadě příkladů probírány principy snižování hluku a vibrací včetně aktivních metod. Závěrečná část je věnována ultrazvuku, jeho generování, měření a především jeho aplikacím v různých oblastech života.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B02AKA

Osnovy přednášek:

1. Typy zvukových polí, jejich výskyt a vlastnosti.
2. Akustický tlak, jeho měření, zvukoměr, jeho vlastnosti.
3. Akustická intenzita, akustický výkon, metody měření.
4. Proměnná a impulsní zvuková pole, měření a hodnocení.
5. Prostorová a stavební akustika, dozvuk a zvuková izolace.
6. Akustické materiály, jejich měření.
7. Metody snižování hluku, základní principy.
8. Měření a snižování vibrací.
9. Systém norem v akustice, cejchovací metody.
10. Interakce akustických vln s prostředím, kvantové projevy ultrazvuku.
11. Měřící a zobrazovací metody s pomocí ultrazvuku.
12. Zpracování signálu pomocí povrchových akustických vln.
13. Užití ultrazvuku v medicíně: diagnostika a terapie.
14. Užití ultrazvuku ve strojírenství a technické diagnostice.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, decibely.
2. Měření akustického tlaku, zvukoměr.
3. Měření akustického výkonu.
4. Měření frekvenčních a směrových charakteristik zdrojů.
5. Měření doby dozvuku.
6. Měření akustické impedance materiálů.
7. Měření hluku.
8. Měření a analýza vibrací.
9. Cejchování zvukoměru.
10. Studium vzniku ultrazvuku při pronikání plynu malým otvorem, směrové vlastnosti snímače.
11. Ultrazvukové impulsní metody pro měření a diagnostiku.
12. Výkonový ultrazvuk.
13. Vizualizace ultrazvukového pole v kapalině.
14. Měření charakteristik ultrazvukových měničů.

Literatura:

1. Jiříček O.: Úvod do akustiky, skriptum
2. Bies D.A., Hansen C.H.: Engineering Noise Control, E& FN Spon, 1997
3. Fahy F.: Sound Intensity, E&FN Spon 1995

Požadavky:

Protokoly o měření, závěrečný test.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B02AKA

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 13.5.2019 17:51:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.