Popis předmětu - A0M02AKA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M02AKA Akustické aplikace Rozsah výuky:2+2L
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Předmět poskytuje přehled aplikací z různých oblastí akustiky. Úvodní část je věnována akustickým měřením, jak základům měření akustických veličin, tak jejich využití pro hodnocení zvukových polí, charakteristiky zdrojů zvuku, stavební a prostorovou akustiku, hodnocení hlukové zátěže a urbanistickou akustiku. Dále jsou na řadě příkladů probírány principy snižování hluku a vibrací včetně aktivních metod. Závěrečná část je věnována ultrazvuku, jeho generování, měření a především jeho aplikacím v různých oblastech života.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M02AKA

Obsah:

Viz Osnova

Osnovy přednášek:

1. Typy zvukových polí, jejich výskyt a vlastnosti.
2. Akustický tlak, jeho měření, zvukoměr, jeho vlastnosti.
3. Akustická intenzita, akustický výkon, metody měření.
4. Proměnná a impulsní zvuková pole, měření a hodnocení.
5. Prostorová a stavební akustika, dozvuk a zvuková izolace.
6. Akustické materiály, jejich měření.
7. Metody snižování hluku, základní principy.
8. Měření a snižování vibrací.
9. Systém norem v akustice, cejchovací metody.
10. Interakce akustických vln s prostředím, kvantové projevy ultrazvuku.
11. Měřící a zobrazovací metody s pomocí ultrazvuku.
12. Zpracování signálu pomocí povrchových akustických vln.
13. Užití ultrazvuku v medicíně: diagnostika a terapie.
14. Užití ultrazvuku ve strojírenství a technické diagnostice.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, decibely.
2. Měření akustického tlaku, zvukoměr.
3. Měření akustického výkonu.
4. Měření frekvenčních a směrových charakteristik zdrojů.
5. Měření doby dozvuku.
6. Měření akustické impedance materiálů.
7. Měření hluku.
8. Měření a analýza vibrací.
9. Cejchování zvukoměru.
10. Studium vzniku ultrazvuku při pronikání plynu malým otvorem, směrové vlastnosti snímače.
11. Ultrazvukové impulsní metody pro měření a diagnostiku.
12. Výkonový ultrazvuk.
13. Vizualizace ultrazvukového pole v kapalině.
14. Měření charakteristik ultrazvukových měničů.

Literatura:

1. Jiříček O.: Úvod do akustiky, skriptum
2. Bies D.A., Hansen C.H.: Engineering Noise Control, E& FN Spon, 1997
3. Fahy F.: Sound Intensity, E&FN Spon 1995

Požadavky:

Protokoly o měření, závěrečný test.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Webová stránka:

acs.feld.cvut.cz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 14.11.2019 17:50:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.