Popis předmětu - A0B02FEN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B02FEN Fyzika pro elektroenergetiku Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Kubeš P. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Cikhardt J., Kubeš P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Přednáška obsahuje partie fyziky vybrané pro studenty silnoproudých oborů. Pojednává o fyzikálních základech doutnavých, obloukových, jiskrových a korónových výbojů a jejich aplikacích. Je probírána problematika jaderné štěpné a fúzní energetiky. Součástí cvičení jsou mj. i dvě exkurze na fyzikální pracoviště AV ČR.

Osnovy přednášek:

1. Vlastnosti elektrických výbojů
2. Doutnavý výboj, koróna
3. Jiskrový výboj
4. Vlastnosti bleskových výbojů a bouřkové činnosti
5. Kulové blesky
6. Magnetické pinče
7. Energetická bilance jaderných reakcí, štěpné reaktory
8. Termonukleární fúze
9. Vývoj hvězd a vývoj vesmíru
10. Vlastnosti silných magnetických polí, magnetické dynamo
11. Urychlovače, tokamaky, výkonné lasery
12. Elektrický oblouk
13. Tokamak COMPASS
14. Laser PALS

Osnovy cvičení:

1. Záření, spektra různých zdrojů
2. Demonstrace fúzní reakce v laboratoři katedry fyziky
3. Měřící metody a přístroje používané v silnoproudé diagnostice
4. Obrazová diagnostika silnoproudých výbojů
5. Měřící metody a přístroje používané v jaderné diagnostice
6. Měření neutronové produkce
7. Měření gama spekter
8. Laboratorní úloha - impulsní výboj
9. Laboratorní úloha - fúzní D-D reakce
10. Demonstrace výboje za atmosférického tlaku
11. Laboratorní úloha - registrace nabitých částic
12. Aplikace elektrického oblouku
13. Exkurze na tokamak COMPASS
14. Exkurze laseru PALS

Literatura:

1. P. Kubeš, Impulsní silnoproudé výboje a jejich diagnostika, KF FEL ČVUT 2004, http://www.aldebaran.cz/studium.

Požadavky:

Vypracování jednoho referátu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B02FEN

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 27.5.2019 07:51:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.