Popis předmětu - AE4B02FYZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE4B02FYZ Physics for Informatics
Role:P, V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13102 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Within the framework of this course students gain the knowledge of selected parts of classical physics and dynamics of the physical systems. The introductory part of the course deals with the mass particle kinematics; dynamics, with the system of mass particles and rigid bodies. The students should be able to solve basic problems dealing with the description of mechanical systems. The introduction to the dynamics of the systems will allow to the students deeper understanding as well as analysis of these systems. The attention will be devoted namely to the application of the mathematical apparatus to the solution of real physical problems. Apart of this, the knowledge gained in this course will help to the students in the study of other disciplines, which they will meet during their further studies.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE4B02FYZ

Osnovy přednášek:

1. Motivation of the subject. Description of physical systems. Physical quantities, dimensional analysis. Scalar and vector quantities, scalar and vector field. Physical meaning of the scalar and vector product..
2. Evaluation of physical quantities by derivations and integrals. Kinematics.
3. Basics of vector calculus. Laplace and Fourier transform.
4. Newton's laws of motion. Equation of motion. Laplace image of the solution of equation of motion.
5. Motion description by differential equations.
6. Work, power, conservative fields, kinetic and potential energy. Conservation of mechanical energy law.
7. Mechanical oscillating systems. Simple harmonic motion, damped oscillations.
8. Forced oscillations. Resonance of displacement and velocity.
9. Rigid body, motion of rigid body. Analogy of linear and rotational motion description. Center of mass of a body.
10. Moment of inertia of simple bodies, parallel axis theorem.
11. Classification of dynamical systems (linear, nonlinear, autonomous, nonautonomous, conservative, continuous, discrete, one-dimensional, multidimensional, time-reversal, time-irreversal). Phase portraits, phase trajectory, fixed points, dynamical flow.
12. Mathematical description of linear dynamical systems. Examination of linear system stability. Solution of sets of differential equations, use of a matrix calculus.
13. Nonlinear systems. Numerical solution of differential equations. Linearization.
14. Bifurcation, logistic equation.

Osnovy cvičení:

1. Introduction safety instructions, laboratory rules, list of experiments, theory of uncertainties - measurement of the volume of solids.
2. Acceleration due to gravity measurement / Kinematics of a particle, analytical and numerical derivation and integration.
3. Kinematics of a particle, analytical and numerical derivation and integration. / Acceleration Due to Gravity Measurement
4. Measurement of viscosity by the Stokes' method / Solving of equations of motion.
5. Solving of equations of motion. / Measurement of viscosity by the Stokes' method
6. Study of electrostatic field on models / Work and energy.
7. Work and energy / Study of electrostatic field on models.
8. First test.
9. Pohl's pendulum / Center of mass and moment of inertia
10. Center of mass and moment of inertia / Pohl's pendulum..
11. Doppler effect measurement / Mathematical description of dynamical systems.
12. Mathematical description of dynamical systems./ Doppler effect measurement.
13. Second test.
14. Assessment.

Literatura:

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
2. Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.
3. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.
4. Fyzika I a II - fyzikální praktikum, M. Bednařík, P. Koníček, O. Jiříček.
5. Physics I, S. Pekárek, M. Murla, Dept. of Physics FEE CTU, 1992.
6. Physics I - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.
7. Physics II, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2003.
8. Physics II - Seminars, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 1996.
9. Physics I - II, Laboratory manual, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2002.

Požadavky:

Knowledge of the differential and integral calculus of the function of one and more variables; linear algebra. More details on the http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/misc/projects/oppa_oi_english/courses/ae4b02fyz/start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE4B02FYZ

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V 4
BEKME5 Komunikace a elektronika V 4
BEKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BEKME4 Síťové a informační technologie V 4
BEKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BEKME2 Multimediální technika V 4
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BEOI1 Počítačové systémy P 4
BEOI_BO Před zařazením do oboru P 4
BEOI3 Softwarové systémy P 4
BEOI2 Informatika a počítačové vědy P 4
BEKYR1 Robotika V 4
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BEKYR3 Systémy a řízení V 4
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BPOI1 Počítačové systémy P
BPOI_BO Před zařazením do oboru P
BPOI3 Softwarové systémy P
BPOI2 Informatika a počítačové vědy P
BKOI1 Počítačové systémy P
BKOI_BO Před zařazením do oboru P
BKOI3 Softwarové systémy P
BKOI2 Informatika a počítačové vědy P


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.