Popis předmětu - A0M03TVIII

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M03TVIII Tělesná výchova III Rozsah výuky:2s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13000 Kreditů:1 Semestr:Z

Anotace:

Cílem výuky tělesné výchovy je zdokonalit a rozšířit pohybové dovednosti získané na školách nižších stupňů , získat vědomosti z oblasti kinantropologie, hygieny, rehabilitace.Významný je také přínos k formování zdravého životního stylu studentů a kompenzace sedavého způsobu zaměstnání jako součásti boje proti civilizačním chorobám. Ústav tělesné výchovy a sportu nabízí v rámci výukových programů tato sportovní odvětví: aerobik, aikido, basketbal, beach volejbal, badminton, bowling, bruslení, budo, florbal, fotbal, frisbee, futsal, golf, in line bruslení, kanoistiku, karate, kondiční posilování, lední hokej, lezení na stěně, lukostřelbu, lyžování, ninjitsu, plavání, softbal, spinnig, squash, stolní tenis, tenis, turistiku, volejbal a zdravotní TV. Student si vybírá jedno z uvedených odvětví dle svého zájmu a kapacitních možností zvoleného sportu.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+6

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKYR1 Robotika V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEOES3 Integrované elektronické systémy V
MEOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MEOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.