Popis předmětu - AE0B01MA1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B01MA1 Introduction to Calculus Rozsah výuky:3+3
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:8 Semestr:Z

Anotace:

This is an introductory course to calculus of real functions of one variable. In the first part we study limits and continuity of functions, derivative and its geometrical meaning, graphing of functions. Then we define the indefinite integral, and discuss basic integration methods, the definite integral and its applications. We conclude with an introduction to Laplace transform and its use in solving differential equations.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B01MA1

Osnovy přednášek:

1. Elementary functions. Limit and continuity of functions.
2. Derivative of functions, its properties and applications.
3. Mean value theorem. L'Hospital's rule.
4. Limit of sequences. Taylor polynomial.
5. Local and global extrema and graphing functions.
6. Indefinite integral, basic integration methods.
7. Integration of rational and other types of functions.
8. Definite integral (using sums). Newton-Leibniz formula.
9. Numerical evaluation of definite integral. Application to calculation of areas, volumes and lengths.
10. Improper integral.
11. Laplace transform.
12. Basic properties of direct and inverse Laplace transform.
13. Using Laplace transform to solve differential equations.

Osnovy cvičení:

1. Elementary functions. Limit and continuity of functions.
2. Derivative of functions, its properties and applications.
3. Mean value theorem. L'Hospital's rule.
4. Limit of sequences. Taylor polynomial.
5. Local and global extrema and graphing functions.
6. Indefinite integral, basic integration methods.
7. Integration of rational and other types of functions.
8. Definite integral (using sums). Newton-Leibniz formula.
9. Numerical evaluation of definite integral. Application to calculation of areas, volumes and lengths.
10. Improper integral.
11. Laplace transform.
12. Basic properties of direct and inverse Laplace transform.
13. Using Laplace transform to solve differential equations.

Literatura:

1. M. Demlová, J. Hamhalter: Calculus I. ČVUT Praha, 1994
2. P. Pták: Calculus II. ČVUT Praha, 1997.

Požadavky:

In order to obtain the certificate of attendance, students are required to actively participate in the laboratory class, hand in the assigned homework and obtain a sufficient score during lab tests. Only students who obtain attendance certificate ("zapocet") are allowed to take the exam. http://math.feld.cvut.cz/vivi/AE0B01MA12010.pdf

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+9s

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/vivi/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BEEEM_BO Před zařazením do oboru P 1
BEEEM2 Elektrotechnika a management P 1
BEKME1 Komunikační technika P 1
BEKME5 Komunikace a elektronika P 1
BEKME_BO Před zařazením do oboru P 1
BEKME3 Aplikovaná elektronika P 1
BEKME4 Síťové a informační technologie P 1
BEKME2 Multimediální technika P 1
BEOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BEOI3 Softwarové systémy V 1
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BEOI1 Počítačové systémy V 1


Stránka vytvořena 23.1.2019 17:47:57, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.