Popis předmětu - AE0B15EIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B15EIN Electrical Installations
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Basic design of electrical power circuit-wiring in housing and industrial building, wires dimension, introduction to protection and wire grounding in distribution point - low voltage and high voltage.

Osnovy přednášek:

1. Requirement onto distribution of electrical energy.
2. Kind of distribution mechanism, low-voltage switchgear.
3. Kind of distribution of electricity, determination of computational loading.
4. Wire dimension for heavy current distribution.
5. Kind of wires and electric flex, their marking and placing.
6. Design option current distribution.
7. Flat installation - building wire connection, design and type of circuits.
8. Connection of heating appliances and their control.
9. Heavy current distribution in industrial services.
10. Cable channels of distribution, underground cable placing.
11. Protection of heavy current wire and electromotors (low-voltage).
12. Wire grounding in heavy current distribution.
13. Designing system diagram.
14. Base of project documentation.

Osnovy cvičení:

1. Project assignment "Electrical energy distribution in flat?.
2. Determination of heftiness.
3. Evaluation shunt faults.
4. Evaluation shunt faults.
5. Evaluation shunt fault effect.
6. Electrical circuits design of flat.
7. Switch board design.
8. Examples of heavy current distributions - excursion.
9. Electrical protection in house.
10. Design of wire grounding.
11. Special requirements on flat electrical distribution.
12. Heating appliances control.
13. Tuition - project assignment.
14. Project assignment handover, credit assignment."

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEKYR1 Robotika V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEOI1 Počítačové systémy V
BEOI_BO Před zařazením do oboru V
BEOI3 Softwarové systémy V
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.