Popis předmětu - AE0B15PES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B15PES Power Systems Operation
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The subject deals with legislative and technical conditions of electrical power systems operation. It covers systems operation at all voltage levels, basic system quantities control at both supply and consumption side, system dispatching control. It also informs about systems interconnection and extraordinary states.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B15PES

Osnovy přednášek:

1. Power engineering legal framework.
2. Energy legislation, electricity market.
3. Electrical power engineering and the environment.
4. LV and MV systems operations.
5. HV systems operations.
6. Grounding systems.
7. Voltage control in ES.
8. Frequency control in ES.
9. Power plant block control.
10. Transmission and distribution systems dispatchings.
11. Interconnected electrical systems.
12. Isolated ES model.
13. Island operation, black-out.
14. Gas and heat networks.

Osnovy cvičení:

1. Basic control notions, systems description.
2. Control circuits, control quality.
3. Load diagrams.
4. Static characteristics P-f.
5. Heat cycles in power plants.
6. Consumption side control.
7. Transformer neutral point grounding calculation.
8. Turbogenerator model.
9. TG operation to an island system simulation.
10. Electrification system.
11. Czech ES basic indicators.
12. Transmission system code.
13. Distribution system code.
14. Ancillary and system services.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME1 Komunikační technika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEKYR1 Robotika V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEOI1 Počítačové systémy V
BEOI_BO Před zařazením do oboru V
BEOI3 Softwarové systémy V
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.