Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - AE0B15PES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B15PES Power Systems Operation Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

The subject deals with legislative and technical conditions of electrical power systems operation. It covers systems operation at all voltage levels, basic system quantities control at both supply and consumption side, system dispatching control. It also informs about systems interconnection and extraordinary states.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B15PES

Osnovy přednášek:

1. Power engineering legal framework.
2. Energy legislation, electricity market.
3. Electrical power engineering and the environment.
4. LV and MV systems operations.
5. HV systems operations.
6. Grounding systems.
7. Voltage control in ES.
8. Frequency control in ES.
9. Power plant block control.
10. Transmission and distribution systems dispatchings.
11. Interconnected electrical systems.
12. Isolated ES model.
13. Island operation, black-out.
14. Gas and heat networks.

Osnovy cvičení:

1. Basic control notions, systems description.
2. Control circuits, control quality.
3. Load diagrams.
4. Static characteristics P-f.
5. Heat cycles in power plants.
6. Consumption side control.
7. Transformer neutral point grounding calculation.
8. Turbogenerator model.
9. TG operation to an island system simulation.
10. Electrification system.
11. Czech ES basic indicators.
12. Transmission system code.
13. Distribution system code.
14. Ancillary and system services.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKYR1 Robotika V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V
BEOI1 Počítačové systémy V
BEOI_BO Před zařazením do oboru V
BEOI3 Softwarové systémy V


Stránka vytvořena 17.1.2018 12:49:03, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.