Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - AE0B15VNZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B15VNZ High-voltage Testing Rozsah výuky:2+2L
Garanti:  Role:V Zakončení:Z,ZK
Vyučující: 
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

The aim of the subject is the introduction of metrological system and testing procedures in the field of high voltage techniques. It brings overview of modern diagnostic methods that are applied in electrical power systems. The subject opens questions in evaluation and interpretation of test results from the application of diagnostic methods and high-voltage tests.

Osnovy přednášek:

1. Metrological system and high-voltage testing.
2. High voltage laboratories.
3. Insulation systems and their properties.
4. Ageing of insulation systems, electrical stress types, break-down and flash-over processes.
5. High voltage tests and their evaluation.
6. Technical diagnostics, diagnostic systems.
7. Diagnostic of electrical rotating and non-rotating machines.
8. Cables diagnostic.
9. Diagnostic of surge arresters and power circuit breakers.
10. Methods of insulation oils analysis.
11. Special non-electrical diagnostic methods.
12. Evaluation and interpretation of diagnostic methods results.
13. Possibilities of expert systems usage in diagnostic.
14. Monitoring systems.

Osnovy cvičení:

1. Safety rules for work in laboratories and in service, high-voltage laboratory introduction.
2. High-voltage tests - introduction and team work tasks.
3. High-voltage tests - practical realization of team work tasks.
4. High-voltage tests - team work results presentation.
5. Dissipation factor and capacity measurements.
6. Recovery voltage method.
7. Partial discharge measurement.
8. Detection of transformer winding faults - SFRA method.
9. Detection of transformer winding faults - LVIM method.
10. Cable lines faults detection.
11. High-voltage laboratory equipment - excursion.
12. Insulation oils diagnostic - excursion.
13. Realization of expert systems in Matlab environment.
14. Laboratory records check and assessment.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKYR1 Robotika V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V
BEOI1 Počítačové systémy V
BEOI_BO Před zařazením do oboru V
BEOI3 Softwarové systémy V


Stránka vytvořena 23.11.2017 05:47:42, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.