Popis předmětu - AE0B16ET1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B16ET1 Ethic Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Aim of this subject is to provide the students an orientation not only in general problems of ethics but above all to offer instructions for solving various situations of human life. Essential parts of the subject are discussions in which students can react to lectures but also to actual questions coming with news and look for the communal answers.

Osnovy přednášek:

1. Ethics as philosophical discipline, history
2. Fundamental ethics, basic categories of ethics
3. Sources and contents of human manners, rules of correct manners
4. Natural, positive and embedded law as sources of moral rules, conscience
5. Free moral act, virtue as habituation of good manners
6. Moral failure, sin, vice as habituation of bad manners
7. Relation of human to transcendental and metaphysical substantialities and its tokens
8. Ethics of human relations: friendship, love, marriage, family
9. Relations of individual to society and state, human rights, discrimination, revolution
10. Relation of human to life at all and especially to human life and health
11. Sexual ethics
12. Economic ethics, possession, forms of its acquisition and keeping
13. Scientific and research work, technical progress
14. Problematic of truht in human life

Osnovy cvičení:

Scope of practices are discussions about professed and actual themes and showing movies.

Literatura:

1. Mel Thompson, Ethical Theory, Hodder & Stoughton 2005
2. Karl-Heinz Peschke, Christliche Ethik, Trier: Paulinus Verlag. 1997
3. Helmut Weber, Allgemeine Moraltheologie, Graz-Wien-Koln: Verlag Styria. 1991
4. Anzenbacher Arno, Einfuhrung in die Ethik, Freiburg im Breisgau: Herder 2004

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/etika

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/etika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEKYR1 Robotika V 1
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BEKYR3 Systémy a řízení V 1
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BEEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BEOI1 Počítačové systémy V
BEOI_BO Před zařazením do oboru V
BEOI3 Softwarové systémy V
BEOI2 Informatika a počítačové vědy V
BEKME1 Komunikační technika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V


Stránka vytvořena 27.2.2020 17:50:02, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.