Popis předmětu - AE0M02FPL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M02FPL Solid State Physics Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Elementary physics of solids for students of electrotechnology. Dwescription and classification of solids. Thermal properties of solids. Types of bonds in solids. Real crystals, their defects and surfaces. Electrons in solids, the band structure, electrons and holes. Metals, semiconductors, insulators. Transport phenomena, generation and recombination of minority carriers. Magnetism, magnetic properties of solids. Optical phenomena in solids, luminiscence, stimulated emission.

Osnovy přednášek:

1. Condensed matter, solids, their description; crystals.
2. Classification of crystals, reciprocal lattice.
3. Experimental methods in solid state physics.
4. Dynamics of a crystal lattice; thermal properties of solids.
5. Imperfections in solids; point defects, dislocations; surfaces, nanocrystals.
6. Interatomic forces in solids; van der Waals crystals.
7. Ionic and covalent bonds.
8. Dielectrics and their electric properties, ferroelectrics.
9. Metals, the Fermi gas of free electrons, the Fermi surfaces.
10. Superconductivity, high-temperature superconductivity.
11. Semiconductors, their band structure.
12. Transport phenomena in semiconductors, generation and recombination of minority carriers.
13. Magnetic properties of solids, order and disorder of spins in a solid.
14. Optical properties of solids, luminescence.

Osnovy cvičení:

1. Introduction, introduction to crystalography.
2. Lattices, reciprocal lattices.
3. Phase diagram and its use.
4. Dynamic properties of lattices.
5. Quantum states in solids, phonons (an outline).
6. Diffusion in ionic crystals, ionic conductivity.
7. Temperature response of conductivity in solids.
8. Electric permitivity as a function of temperature and frequency.
9. Electric conductivity of metals as a function of temperature and frequency.
10. Superconductivity.
11. Band scheme of a semiconductor.
12. Generation of minority carriers.
13. Ferromagnetics, ferrites.
14. Concluding discussion concerning physics of matter.

Literatura:

1. Ch. Kittel: Introduction to Solid State Physics

Požadavky:

Seminars attendance and semestral thesis submission.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 22.1.2020 15:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.