Popis předmětu - AE0M13PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M13PRE Industrial electronics
Role:V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Electronic components , resisttors, capacitors, HF coils, transformers Semiconductor devices Mounting technologies Senzore, regulating equipments Power converters.HF heating equipments. Electromagnetic compatibility in power electronic.

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s vlastnostmi záklasních elektronických součástek, jejich použitím v obvodech průmyslové elektrotechniky, senzorech a zařizeních pro VF ohřev.

Osnovy přednášek:

1. Components used in power electronics, resistors.
2. Capacitors.
3. Inductance devices .
4. Electromechanical devices .
5. Lines. Distributed parameter devices .
6. Semiconductor device design .
7. Modern semiconductor devices
8. Mounting technologies
9. Sensors
10. Measuring and regulating equipments
11. communication equipments .
12. Power converters.
13. HF heating equipments.
14. Electromagnetic compatibility in power electronic.

Osnovy cvičení:

1. Safety in laboratories. Instruction about lab. measurements - group 1.
2. Instruction about lab. measurements - group 1.
3. HF coils
4. Resistor and capacitors characteristics at HF
5. Power pulse transformer.
6, Semiconductor switch
7. Distributed parameter line
8. Instruction about lab. measurements - group 2.
9. Sensors for measuring physical parameters.
10. Semiconductor power converter.
11. HF generator matching .
12 Electronic devices cooling
13. EMC and EMC filters
14. Evaluation of lab. reports. A credit.

Literatura:

1. Horn, Delton T.: Electronic Components: A complete reference for project builders. Blue Ridge - TAB Books, 1992

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy a získá minimálně 50 % z maximálního množství hodnotících bodů v testech

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=273

Klíčová slova:

elektronické součástky, senzory, VF ohřev

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.