Popis předmětu - AE0M14AML

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M14AML Aerodynamics and Mechanics of Flight Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Subject clarifies substantial relations and effects of force influence of flowing fluid on surface of airfoil, wing or complete airplane at subsonic or supersonic airspeeds. Further, subject deals with basic tasks of airplane performance and necessary conditions for airplane stability and control.

Osnovy přednášek:

1. Property of gas, kinematics of flow field, fundamental equations of mechanics of fluid.
2. Fundamental equations of thermodynamics, measurement of airspeed, potential flow, lift.
3. Conformal transformation. Rotational flow, vortex. Navier-Stokes formula.
4. Dimensional analysis and similarity, laminar and turbulent flow.
5. Boundary layer. Airfoil nomenclature, aerodynamics forces and moments.
6. Thin airfoil theory, integral characteristics and effect of viscosity, families of airfoils.
7. Wing nomenclature, effects of finite span, lifting line theory, characteristics of wing.
8. Twisted wing. Devices for increasing of lift, harmful drag.
9. Subsonic compressible flow, compressibility corrections, transonic divergence.
10. Swept wing. Principles of stability and control.
11. Propulsion, theory of propeller, regimes of propeller, standard atmosphere.
12. Airplane performance (basic regimes of flight, some flight maneuvers).
13. Critical state of compressible fluid, normal and oblique shock waves, expansion waves.
14. Supersonic flow over airfoil and wing.

Osnovy cvičení:

1. Flow of incompressible flow
2. Isoentropic flow, measurement of airspeed.
3. Potential flow, Kutta-Joukowski theorem.
4. Pressure distribution, Kutta condition, potential and real vortex.
5. Aerodynamics coefficients, aerodynamic tunnels.
6. Airfoils characteristics, airfoils families, panel method.
7. Induced parameters, Glauert method.
8. Mechanization of wing.
9. Correction of compressibility effect, critical airspeed.
10. Static a dynamic stability.
11. Propeller diagram, MSA.
12. Gliding flight, required and available thrust, range and endurance.
13. Climbing flight, ceiling, V-n diagram, steady horizontal turn, takeoff and landing.
14. Wave drag, assessment.

Literatura:

[1] Anderson, J. D. Jr., : Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007
[2] Anderson, J. D. Jr., : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005.
[3] Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004.
[4] Bertin, J. J., : Aerodynamics for Engineers. Prentice-Hall, 2002.
[5] Brož, V. : Aerodynamika nízkých rychlostí. Vydavatelství ČVUT, 2001.
[6] Brož, V. : Aerodynamika vysokých rychlostí rychlostí. Vydavatelství ČVUT, 2001.
[7] Tichopád, V., : Letové výkony. Vydavatelství ČVUT, 2001.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 22.1.2020 15:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.