Popis předmětu - AE0M14DGP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M14DGP Electric Drive Diagnostics
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Power electronics control computer structure, digital signal processor and ALU added features for fast real time calculations. Interrupt system and DMA system, analog signal measurement, fast impulse signal measurement, fast impulse generation support, inter-computer communication, system and power management, programming languages for power systems software development, programming techniques, software development tools (simulators, emulators, monitors), input signal conditioning circuitry, conversion from analog signals to digital processing, time sampling, amplitude quatization, power electronics control block design and implementation, difference equations and control algorithms, fixed and floating point calculations, debugging methods, program parametrization, guides and rules for implementation and application of power system control computers. Real time operating system, scheduler, dispatcher and another features and guides for application

Osnovy přednášek:

1. Meaning test, quality needs products
2. Work organisation test - rooms, meaning and sort's examinations
3. Handbook quality, state acre - editing
4. Regulations and specification in testing - certification products in European Union
5. Hardware test - rooms
6. Type examination electrical machine, metering in steady state
7. Type examination electrical machine, metering in transient state
8. Metering electrotechnic arrangement - telecommunication, supervisory system
9. Metering ethereal compatibility electric drive
10. Diagnostics state electrotechnic arrangement
11. Measuring system computer - directed
12. Interface RS- 232, GPIB, CAN, USB
13. Operating apparatus computer and data transmission by the help of LabWindows/ LabView
14. Mathematical data processing

Osnovy cvičení:

1. Visit test - room electrical machine on CVUT
2. Plumbed sample induction motor - gauging system
3. Insulation resistance test, applied voltage, metering resistance will force machinery
4. Basic examination type record - idly, for a span, range, loading
5. Metering transient state - start, compare with torque adaptor characteristics
6. Metering transient state - attach transformer on net, cut off on synchronous generator
7. Production type record - archiving measured data
8. Metering vibration - critical speed, mistakes bearings
9. Metering time behaviour on oscilloscopes
10. Telecommunication metering - spectrum analyser
11. Basic communications protocol for data transmission among PC and meter- SCPI
12. Programming environment for metering and evaluation examinations - LabView, LabWindows CVI
13. Data transmission from altimeter, thermometer, oscilloscope to the PC - essay
14. Essay - verification - inclusion

Literatura:

1. Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, New Zork, McGraw-Hill 1985

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 3.8.2020 09:50:21, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.