Popis předmětu - AE0M14MDS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M14MDS Simulation of dynamic systems
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Aim of subject is simulation of nonlinear problems from fields of dynamics of rigid bodies, fluid mechanics, aerodynamics, thermodynamics and their mutual combinations. In scope of subject is given overview of substantial derivations, relations, formulas and numeric methods. Seminars are focused on assembling of numeric models in program Matlab-Simulink

Osnovy přednášek:

1. Fundamentals of statics and kinematics of rigid body.
2. Fundamentals of dynamics of rigid body.
3. Vector and analytic dynamics of rigid bodies systems.
4. Simulation of effects of passive resistances.
5. Simulation of conditional bindings.
6. Identification of parameters of mechanical systems.
7. Fundamentals of fluid mechanics.
8. Fundamentals of aerodynamics and gas dynamics.
9. Similitude and dimensional analysis.
10. Simulation of unsteady flow.
11. Simulation of flow in general force fields.
12. Fundamentals of thermodynamics, reversible processes and cycles.
13. Simulation of power cycles of heat machines.
14. Experimental methods in mechanics of bodies and continuum.

Osnovy cvičení:

1. Elements in program Matlab-Simulink.
2. Advanced techniques of programming, assignment of semestral project.
3. Model of pendulum with several degrees of freedom.
4. Model of free pulley on rope.
5. Model of slipping carriage with hinged pendulum.
6. Processing of measured data, identification parameters of mechanics system.
7. Model of dynamics absorber.
8. Model of flying rotating ball.
9. Model of flying boomerang.
10. Model of U-tube.
11. Model of system of several interconnected vessels.
12. Model of water ram.
13. Model of Diesel engine.
14. Submission of semestral project, assessment.

Literatura:

[1] Bedford, A., Fowler, W.: Engineering mechanics: statics & dynamics. Prentice Hall, 2005.
[2] Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005.
[3] Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, New York, 2007.
[4] Cengel, Y., A., Boles, M., A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006
[5] Nožička.,J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT Praha, 1991.
[6] Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.