Popis předmětu - AE0M15EZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M15EZS Electrical Sources and Systems
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The subject is focused on the task of power quality, its operational criteria and improvement possibilities. There are also discussed specific tasks of dispersed generation and electrical systems. The student is then informed about basic electrical energy renewable sources and their connection possibilities to the system.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0M15EZS

Cíle studia:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnovy přednášek:

1. Power disturbances in distribution and industrial systems.
2. Higher harmonics and interharmonics voltages and currents in ES.
3. Voltage fluctuation and flicker.
4. Communication via powerlines, ripple control signal, PLC technologies.
5. Filtration-compensation devices. Power factor improvement in power engineering.
6. Electricity dispersed generation.
7. Supplying systems for electrical traction.
8. Powerline ampacity.
9. El. and mag. field calculation at powerlines and substations.
10. Water power plants.
11. Wind power plants.
12. Hydrogen economy, fuel cells.
13. Technical standards for small sources connection to ES.
14. Dispersed generation control.

Osnovy cvičení:

1. Power disturbances calculation in systems.
2. Higher harmonics distribution in ES.
3. Voltage fluctuation and flicker checking.
4. Power quality measurement in LV system.
5. Power quality measurement in LV system.
6. Filtration-compensation station design.
7. Powerline ampacity calculation.
8. El. and mag. field calculation at HV overhead powerline.
9. Small water power plant design.
10. Wind farm design.
11. Fuel cell measurement.
12. Study of RES connection to ES.
13. Study of RES connection to ES.
14. Excursion - renewable sources.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 2.4.2020 17:51:21, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.