Popis předmětu - AE0M15SZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M15SZS Reliability and Security of Power Systems
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

The aim of the subject is acquiring basic knowledge of security and reliability of power electrical systems based on the deterministic and mainly probabilistic analysis. After the introductory summarisation and extension of the mathematical tools for probabilistic and statistic calculations, the methodology of evaluation of the reliability of the systems is mainly discussed starting from the reliability of its particular elements in various operation regimes. Attention is also paid to problems of maintenance and mathematical simulation of the destructive tests.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0M15SZS

Cíle studia:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnovy přednášek:

1. Discrete distributions in power engineering, typical applications.
2. Continuous distributions in power engineering, typical applications.
3. Discrete and continuous stochastic processes in power engineering I - fundamentals.
4. Discrete and continuous stochastic processes in power engineering I - typical applications.
5. Decision and risk analysis, decision criteria.
6. The concept of reliability of a power system, reliability coefficients and their determination.
7. Methods of evaluation of the system reliability, influence of the uncertainty of the reliability coefficients.
8. Design of transmission systems with respect to their reliability.
9. Preventive maintenance of particular elements of the power systems.
10. Deterministic and stochastic analysis of the load flow.
11. Deterministic and stochastic analysis of transients.
12. Probabilistic analysis of selected faults.
13. Probabilistic analysis of the system stability.
14. Monte Carlo Method in power engineering.

Osnovy cvičení:

1. Discrete distributions in power engineering, examples.
2. Continuous distributions in power engineering, examples.
3. Predictions in power engineering based on the stochastic processes.
4. Reliability of particular elements in the power system, total reliability.
5. Deterministic and stochastic methods of the load flow and transient analysis.
6. Basic rules of maintenance in a smaller power system.
7. Probabilistic analysis of a short circuit in a simple network.
8. Simulation of selected destructive tests by means of the Monte Carlo method.
9. Semestral projects assignment.
10. Semestral projects tuition.
11. Semestral projects tuition.
12. Semestral projects presentation.
13. Semestral projects presentation.
14. Semestral projects summary and conclusions.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 2.4.2020 15:50:42, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.