Popis předmětu - AE0M32ZST

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M32ZST Fundamentals of Network Technologies Rozsah výuky:2P + 2L
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

The course Fundamentals of Network Technologies is focused on principles of data networks. It describes functionality of the three bottom layers of the ISO/OSI network layer model. Students will learn the basics of the configuration of network devices with regards to routing, dynamic routing protocols and addressing in IPv4 including VLSM.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0M32ZST

Cíle studia:

In this course students acquire basic knowledge of the principles of operation of LANs and WANs.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu. Zopakování základních pojmů, RM-OSI model
2. Přístupové metody k médiu (náhodné a deterministické), bezdrátové sítě
3. Lokální síť Ethernet, základní funkce přepínačů v LAN síti
4. Virtuální lokální datové sítě, princip dvojího značkování
5. Redundance na spojové vrstvě v lokálních sítích (Spanning Tree protokol)
6. Protokoly spojové vrstvy v rozsáhlých sítích (PPP, PPPoE)
7. Směrování v IP sítích, IP v4 adresace, funkce směrovače
8. Bellman Ford algoritmus - směrovací protokol RIP
9. Dijkstra algoritmus - směrovací protokol OSPF
10. Překlad adres a filtrování provozu na síťové a transportní vrstvě
11. Zabezpečení přístupu k síťovému zařízení
12. Technologie geograficky rozlehlých datových sítí (SDH, ATM, FR, X.25)
13. Úvod do směrování multicastu, BGP, IPv6, MPLS

Osnovy cvičení:

1. ISO/OSI model, TCP/IP model
2. LAN Technologies
3. WAN Technologies
4. IPv4 addressing scheme, subnetting
5. Basic configuration of network devices
6. Test
7. Variable Length Subnet Mask
8. Routing - basic classification of routing protocols
9. Routing - advanced view on routing table
10. Routing protocol - RIP, RIPv2
11. Routing protocol - EIGRP
12. Routing protocol - OSPF
13. Final test
14. Assessment

Literatura:

1. Dye M., McDonald R.: Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2007, ISBN: 1-58713-203-6
2. Graziani R., Johnson A.: Routing Protocols and Concepts, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2007, ISBN: 1-58713-204-4
3. Lewis W.: LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide , Cisco Press, 2008, ISBN: 1-58713-202-8

Požadavky:

Požadavkem ke studium tohoto předmětu je znalost problematiky probírané v předmětech Datové sítě, kterou dále rozvíjí.Hodnocení předmětu bude: 50% zkouska, 30% projekt, 20% laboratorní cvičení.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+12c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 22.1.2020 15:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.