Popis předmětu - AE0M33PIS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M33PIS Industrial Information Systems
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

The aim of this course is to make students familiar with IT support of industrial systems controlled and integrated with computational systems, and teach students to consider respective system requirements. The course deals with IT infrastructure support, modeling of business systems, their data flow, functional models and methods for modeling of non-functional requiremets, with focus to stability, planing, security and quality management.

Cíle studia:

The aim of the study is to familiarize students with industrial computer systems for managing and supporting business processes. From the stage of formal description to integration with other enterprise systems. Emphasis is placed on the modeling of manufacturing and business systems, data flows through them, creating functional models and modeling tools for non-functional aspects. In particular, stability issues, capacity planning, security and quality control.

Osnovy přednášek:

1. Information system as a business tool, TCO, ROI, cost of failures and outage. Business informatics and the role of IT on different business levels. Information types, sources a and processing.
2. Quality management systems, their structures and examples, classical and contemporary approaches to quality improvement, strategy of quality controll
3. Information systems, functions and processes, enterprice resource planning (ERP), IS support
4. Analysis and modeling of information systems in business environment, SSADM, IDEF0 methodology.
5. Customer relationaship management (CRM), call centers, document management, enterprise content management (ECM)
6. Bank and finance systems, electronic transactions.
7. Managerial decision support systems: business intelligence, data mining, risk management, prediction systems.
8. Telecommunication systems, telematics, monitoring, SCADA systems.
9. Industrial aspects of information systems, ISO 9126 standard (software quality), related non-funtional system requiremets.
10. Capacity planning: transactions estimation, performance, response, load distribution, scalability.
11. Stability: MTBF, uptime, system robustness, redundance and redundant systems.
12. Reliability: design of robust and reliable systems, software errors, impact of HW a SW on reliability.
13. Security: security management of information systems, ICT security on corporate level
14. float

Osnovy cvičení:

1. Organization of excercises
2. Quality management system, example.
3. Standard components of IS, examples.
4. Business aspects of information system, total cost of ownership, return of investment.
5. Structured system analysis and design, modeling of information/data flow in industrial enterprise I. Task solving
6. Structured system analysis and design, modeling of information/data flow in industrial enterprise II. Task solving
7. Structured system analysis and design, modeling of information/data flow in industrial enterprise III. Task solving
8. Telecommunication, monitoring, control systems.
9. Non-functional requirements, case studies.
10. Capacity planning, queues, response, scalability. I 11.Capacity planning, queues, response, scalability. II
12. Stability of systems, requiremets, business impact of failures and malfunction.
13. Solutions for redundance, estimation of MTBF a uptime.
14. Examples of solution for enterprise ICT security.

Literatura:

1. Britton Ch., Bye P.: IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, Integrated Systems. Addison-Wesley Professional, 2004.
2. Cummins F. A.: Enterprise Integration. An Architecture for Enterprise Application and System Integration. OMG Press, Wiley, 2002.

Požadavky:

Basic knowledge of relational DBMS, computer networking basics

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

Business informatics, role of IT, information types, quality management systems, ERP, analysis and modeling of information, SSADM, IDEF0,CRM, ECM, business intelligence, data mining, risk management, prediction systems, SCADA systems, ISO 9126 standard, capacity planning, response, stability, ISMS.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 4
MEKME5 Komunikační systémy V 4
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 4
MEKME3 Elektronika V 4
MEKME2 Multimediální technika V 4
MEOI5 Softwarové inženýrství PO 2
MEEEM1 Technologické systémy V 4
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 4
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 4
MEEEM3 Elektroenergetika V 4
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 4
MEKYR1 Robotika PO 4


Stránka vytvořena 23.10.2020 17:50:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.