Popis předmětu - AE0M34NNZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M34NNZ Design of Power Supplies for Electronics
Role:V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

The subject describes the basic principles and concepts of power supplies. The subject explains the behavior of linear stabilizers, basic switching regulators, supplies protections, electrochemical supply cells and trends in power supply designs. The subject is meant for diploma project students designing the switching power supplies. It treats the switching power supply design programs and switching regulators component using PC. A special attention is devoted to EMC requirements in switch-mode power supplies as well as to the cost versus operational efficiency ratio. Design of a switch-mode power supply.

Osnovy přednášek:

1. Concepts of power supplies, linear stabilizers, basic switching regulators. Voltage and current regulators.
2. Control circuits for switching regulators. Connection of analog feedback and switching-mode regulators.
3. Switcher CAD - a program for switch-mode regulator design. Increasing of output currents and voltages
4. MicroPower Switcher CAD - a program for small power Integrated switch-mode regulator design, low voltage s.
5. Switch-mode regulators with TOP switch circuits. AC/DC-TOP - Calculation of the AC/DC sources.
6. PI Expert - a program for the switch-mode regulator design using TOP switch circuits.
7. Magnetic - Design Tool - a program for the magnetic circuit design for the switch-mode regulators.
8. Design of coils and transformers for switch-mode regulators.
9. Inductorless switch-mode regulator design, charge pumps.
10. Active harmonic filters for switch-mode regulators.
11. DC/DC converter design using switch-mode regulators.
12. Design of switch-mode regulator for a PC.
13. Choice of the passive components for the switch-mode regulator design.
14. Electrochemical and solar power supplies.

Osnovy cvičení:

1. Methods of power supplies measurement
2. The 723 monolithic voltage regulator
3. The TL431 and LM317 adjustable voltage regulator
4. Design of a switch-mode power supply increasing and reducing positive voltage using the SW CAD program
5. Design of the projected switch-mode power supply and measurement of its properties
6. Positive voltage inverting switch-mode power supply design using the SW CAD program
7. Design of the projected switch-mode power supply and measurement of its parameters
8. Design of a negative voltage increasing switch-mode power supply using the SW CAD program
9. Design of the projected power supply and measurement of its properties
10. Design of a negative voltage reducing switch-mode power supply using the SW CAD program
11. Design of the projected switch-mode power supply and measurement of its parameters
12. Design of a inverting negative voltage switch-mode power supply using the SW CAD program
13. Design of the projected switch-mode power supply proposed and measurement of its parameters
14. Design of current and voltage boosters for switch-mode power supplies

Literatura:

1. Lenk, J. D.: Simplified Design of Voltage-Frequency Converters. Newnes, Oxford 1997.
2. Lenk, J. D.: Simplified Design of Micropower And Battery Circuits. Butterworth-Heinemann, Oxford 1996.
3. LINEAR TECHNOLOGY: Switcher Cad Users Manual. Linear Technology
Corporation, Milpitas, CA 1992

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs In order to be allowed to be examined, the student must perform all experiments, submit a workbook containing processed results of all measurements and pass the final written test.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.