Popis předmětu - AE0M37ZV2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M37ZV2 Audio Technology 2
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

This course deals with advanced topics related to audio technology in recording studios, namely room acoustics, multichannel signal recording and reproduction, digital audio signal processing, its impact on auditory perception, audio signal optimization from the psychoacoustic point of view. Measuring methods related to these topics are also presented.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0M37ZV2 english

Cíle studia:

Students acquite knowledge on room acoustics and audio signal processing, especially for sound reinforcement.

Osnovy přednášek:

1. Acoustics of closed spaces
2. Subjective and objective methods of room acoustics evaluation
3. Design in room acoustics
4. Measuring methods in room acoustics
5. Acoustics in small spaces
6. Sound insulation
7. Audio signal discretization. Dithering.
8. Psychoacoustical optimization of acoustic signals
9. Digital signal recording. Recording standards from CD to Blue ray
10. Magnetic analog audio recording
11. Mechanical and optical analog audio recording
12. Digital restoration of archive mechanical and magnetic audio recordings
13. Multichannel sound pickup, processing and spatial audio reproduction. Compression of multichannel audio.
14. Reserve

Osnovy cvičení:

1. Introduction
2. Room acoustics design
3. Optimum sound reinforcement
4. Measurement in room acoustics
5. Field trip to reverberation room
6. Auralization
7. Subjective evaluation of multichannel sound pickup
8. Analysis of discrete signals
9. Analysis of methods of psychoacoustical optimization
10. Noiseshaping, Delta-sigma modulation
11. Measurement of basic properties of recording on CD, DVD and SACD
12. Measurement of a gramophone record, digital restoration of archive audio recordings, removal of typical artefacts
13. Measurement of a magnetophone record, digital restoration of archive audio recordings, removal of typical artefacts
14. Presentations of results, test

Literatura:

Kahrs, M.- Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1998. Godsill, S.- Rayner, P.:Digital Audio Restoration. Springer-Verlag London. 1998. Hartmann, W.: Signals, Sound, and Sensation. Woodbury: American Institute of Physics. 1997. Talbot-Smith, M.: Audio Engineer?s Reference Book. Oxford: Focal Press. 2002. Eargle, J. : Handbook of recording engineering. Springer 2006 Kuttruff, H.: Room Acoustics, Spon Press, 2009 Kolmer, F., Kyncl, J.: Prostorová akustika, SNTL 1980

Požadavky:

see https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0M37ZV2 Jsou předpokládány základní vstupní znalosti problematiky (v rozsahu osnov A2M37ZVT, jehož absolvování však není bezpodmínečně nutné). Pro získání zápočtu je nutné splnění všech úkolů zadávaných na cvičení a absolvování průběžných testů (podrobnosti v https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0M37ZV2). Zkouška z odpřednášené látky má písemnou a ústní část.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M37ZV2

Klíčová slova:

Room acoustics, audio signal processing

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.