Popis předmětu - AE0M38MET

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M38MET Metrology
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Po stručném vysvětlení úlohy nejdůležitějších tuzemských i zahraničních metrologických organizací a institucí je výklad zaměřen na problematiku jednotek fyzikálních veličin a možnosti jejich definování, realizace, uchovávání nebo reprodukce pomocí etalonů. Pozornost je dále věnována měřicím metodám a různým způsobům vyhodnocování a zvyšování přesnosti měření. Jsou popsány metody a prostředky použitelné při přesných měřeních aktivních i pasivních elektrických veličin.

Osnovy přednášek:

1. Úvod. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Mezinárodní soustava jednotek (SI).
2. Etalony elektrických veličin. Kvantové etalony napětí a odporu.
3. Thompsonův-Lampardův etalon kapacity. Etalony transferové a skupinové.
4. Měřicí metody.
5. Chyby přímých statických měření. Chyby systematické a náhodné. Allanova variance.
5. Chyby nepřímých měření, zákon šíření chyb měření.
7. Nejistoty měření. Zákon šíření nejistot.
8. Vyhodnocování nejistot metodou Monte Carlo.
9. Indukční poměrové prvky a optimalizace jejich metrologických parametrů.
10. Měření proudu. Proudové váhy, elektronický kilogram.
11. Napěťové kompenzátory. Měření napětí a výkonu v oblasti zvukových kmitočtů.
12. Měření aktivních elektrických veličin s nesinusovými průběhy.
13. Můstky pro měření odporu a kapacity. Koaxiální můstky.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Předpisy pro metrologické zkoušky měřicích přístrojů.
2. Kalibrace číslicových voltmetrů.
3. Kalibrace vícehodnotových měr elektrického odporu.
4. Vyšetřování vlivu potenciálu stínění na parametry kapacitních etalonů.
5. Charakterizace etalonů vlastní a vzájemné indukčnosti.
6. Termoelektrický transferový etalon.
7. Skupinový etalon napětí.
8. Thompsonův-Lampardův etalon kapacity.
9. Použití Hamonových transferových etalonů při přesných měřeních poměrů napětí.
10. Kalibrace indukčních děličů napětí.
11. Nejistoty měření (příklady výpočtu).
12. Návštěva Českého metrologického institutu.
13. Diskuze, zápočet.

Literatura:

[1] Boháček, J.: Metrology. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013.
[2] Rabinovich, S. G.: Measurement Errors and Uncertainties: Theory and Practice. Springer, 2005.
[3] Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008, http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf.
[4] Evaluation of Measurement Data - Supplement 1 to the " Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" - Propagation of Distributions Using a Monte Carlo Method. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008,
http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_101_2008_E.pdf.

Požadavky:

Doporučení: absolv. předmětu A2M01PMS

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0M38MET

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 10.8.2020 12:50:16, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.