Popis předmětu - AE0M38SPP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M38SPP Signal Processors in Practice Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Basic architecture of digital signal processors, main features and properties, description of important processor blocks (ALU, MAC). Development and supporting tools for design and debug. Fundamental method of digital signal processing including practise implementation on digital signal processor (DSP). Demonstration of HW design with application of DSP. Within laboratory exercises, realisation of scheduled or own complex project.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0M38SPP

Osnovy přednášek:

1. Basic architecture of digital signal processors (DSP), main features,
typical application in practice, overview of leading-edge manufactures of DSP.
2. Internal layout, computational units ALU, MAC, instruction counter,
method of addressing, address memory range.
3. Algorithm of direct digital synthesis (DDS) and its implementation on
DSP.
4. Algorithm of digital filters (FIR a IIR) , design in MATLAB program.
5. Adaptive filtering, LMS algorithm.
6. Algorithm of FFT, computation method of FFT on DSP.
7. Correlation and autocorrelation method.
8. Oversampling of signals, decimation and interpolation.
9. Numeric formats used for data representation in memory (integer,
fractional), saturation. arithmetic, influence of quantization on computation accuracy.
10. DSP peripheries - serial port, timers, DMA, multiprocessor
communication.
11. Development and supporting tools for design and debugging.
12. Demonstration of HW design with application of DSP.
13. Application of DSP in audio-video signal processing (MP3, MPEG4 format).
14. Multiprocessor systems.

Osnovy cvičení:

1. Introduction exercise - SW a HW debugging equipment, supporting tools.
2. Instruction set of ADSP21XX, example of writing program code in assembler
and language C.
3. Design and implementation of DDS algorithm.
4. Design of FIR filter by means of MATLAB program, implementation on DPS.
5. Design of IIR filter by means of MATLAB program, implementation on DPS.
6. Design and DSP implementation of DFT algorithm.
7. Implementation of correlation and autocorrelation method.
8. Semester project.
9. Semester project.
10. Semester project.
11. Semester project.
12. Semester project.
13. Semester project.
14. Project evaluation, assessment.

Literatura:

[1] Mixed-signal and DSP Design Techniques. Norwood. Analog Devices, 2000.

Požadavky:

Webová stránka:

http://measure.feld.cvut.cz/en/education/courses/AE0M38SPP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 22.1.2020 15:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.